CẤP ĐỘ AN NINH CẢNG BIỂN: Cấp độ 1

TIN HOẠT ĐỘNG

ke hoach dieu dong ngay 20.5.12 (19/05/2012)
CẢNG VỤ  HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN ĐIỀU ĐỘNG TÀU
VTS KHU VỰC SÀI GÒN - VŨNG TÀU


Ngày 20/5/2012

                     
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GRT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
I. TÀU  ĐẾN
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
1 CAPE FARO MARSHALL ISL V7EO3 14308 13584 155.6 6.8 CONTAINER SPCT 2 00:00 0:00     PROSHIPSER  
2 AN BIEN 89-ALCI VIETNAM 3WPW 2270 3961 85 5.92 CAMDUA NEO VT 01:00       TU TUC  
3 BIENDONG NAVIGATOR VIETNAM 3WKM 9503 12400 149.5 7.9 CONTAINER K15B 02:00 02:00     BIENDONG CO  
4 HA DONG VIETNAM XVCF 5561 6701 107.7 4.5 NIL B.HL 2 02:00 02:00     VINASHIP  
5 LONG PHU 03 VIETNAM XVLP 874 1405 74.6 2.3 NIL BO BANG 03:00 03:00     TU TUC  
6 COSMIC 10 INDONESIA PMAL 2996 4986 94.5 6.2 NHUA DUONG CALTEX 2 04:00 07:30     ASIATRANS VN  
7 VINACOMIN HA NOI VIETNAM XVFA 5570 7763 116.5 7 THAN NEO VT 05:00       VTSHIP  
8 HANSA OFFENBURG LIBERIA A8YU8 18358 23314 175.4 10.2 CONTAINER C.LAI 5 06:00 06:00     VICONSHIP HP  
9 MARITIME 01 VIETNAM 3WEM9 2997 5177 91.9 7 THACH CAO CT-SR 7 06:00 06:00     LTH CO  
10 STELLAR PACIFIC PANAMA 3ELV6 6740 9835 120.8 7 CONTAINER PL 04 06:00 06:00     GEMADEPT  
11 JIAN SHE 02 CHINA BPFP 7894 12650 142.8 7.8 XANG DAU NEO VT 07:00       VINHKHANG  
12 HANSA KIRKENES LIBERIA A8ET2 15988 20464 170.2 9.5 CONTAINER C.LAI 7 07:00 07:00     VITAMAS  
13 THAI SON 02 VIETNAM XVWY 1272 1936 80 4 CLINKER NEO VT 08:00       TU TUC  
14 BELLA J CYPRUS P3MT9 18997 24370 193 6.8 CONTAINER C.LAI 5 08:00 08:00     SGSHIP  
15 NORTH STAR MONGOLIA JVLCO4 16518 26977 172.5 6 NIL NEO VT 09:00 09:00     I.T.C CORP  
16 DERYOUNG SUNSHINE TAIWAN 8HFF 6345 8242 100.4 5.8 SAT THEP TTD 11:00 11:00     VOSA SG  
17 PETROLIMEX 14 VIETNAM 3WXE 8542 13000 128.6 8 XANG DAU 4B SHELL 11:00 11:00     VITACO  
18 HELENA SCHEPERS ANTI&BARBUDA V2QI8 10318 13031 152 8.2 CONTAINER C.LAI 2 12:00 12:00     CHINA SHIPPING  
19 SUZURAN PANAMA 3FZT7 14089 17704 163.6 7.1 CONTAINER VICT V2 13:30 13:30     VITAMAS  
20 RICH OCEAN 9 PANAMA H3OE 7433 9998 110.6 7.8 BACH HOA NEO VT 15:00       AGE-LINES CO  
21 VINAFCO 25 VIETNAM 3WFH 4159 5778 97 6.3 CONTAINER K18 20:00 20:00     VINAFCO SG  
22                              
23                              
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu 14089 DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
2. Khu vực Vũng Tàu
1 CMA CGM THALASSA     128600   347 14.3   CMIT   00:30        
2 CORALSW     5471   98 7.5   GO DAU B2   05:00        
3 ENA MONARCH PETRA EXCEL     10653   96 5.5   VSP6   06:30        
4 BBC KARAN     8811   126 5.5   PTSC    08:00        
5 VINJERAC CROTIA   30638   195 12.5 TANKER GO GIA   10:00        
6 ENA JADE + BARG S45     25593   180 5   PTSC    11:00        
7 NYK ATHENA PANAMA HPDY   81171 299 12.8 CONTAINER TCCT   11:30     VITAMAS  
                               
                               
3. Khu vực Đồng Nai
1                              
lI. TÀU ĐI
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
1 HANSA LANGERLAND LIBERIA A8GY7 16145 20152 172.1 9.5 CONTAINER C.LAI 4 00:30       VITAMAS  
2 PETROLIMEX 06 VIETNAM 3WCW 22735 35758 179 7 NIL 4B SHELL 05:00       VITACO  
3 SIMA SAPPHIRE SINGAPORE S6HK3 15995 20291 170.5 9.4 CONTAINER C.LAI 5 05:00       GEMADEPT  
4 HOANG BAO 18 VIETNAM XVQG 499 909 56.5 2 CEMENT P.HUU 1 05:00       TU TUC  
5 GOLDEN LOTUS PANAMA 3FAC6 5053 6695 103 4.2 SAN LAT K5 05:30       LOTUS SHIPPING  
6 NASICO SKY VIETNAM 3WGF9 3674 4752 104 5.7 CONTAINER K10 05:30       TU TUC  
7 EASTERN JADE HONGKONG VREQ8 4425 6612 104.2 5 GẠO B.PM 3 06:00       FALCON LOGISTIC  
8 EASTERN KNIGHT BAHAMAS C6TG2 5453 8924 113.9 6.8 NIL CALTEX 2 06:00       VOSA SG  
9 ST.NIKOLAOS CYPRUS 5BXV2 16259 23456 164 9.5 CONTAINER C.LAI 5 06:00       VICONSHIP  
10 LONG PHU 06 VIETNAM XVDB 1035 2427 74 5 XANG DAU 4A ESSO 06:00       TU TUC  
11 STX DALIAN MARSHALL ISL V7SA5 18321 23280 175 10.2 CONTAINER C.LAI 7 06:00       MACS AGENCY  
12 PACIFIC PEARL PANAMA 3EMC7 8957 9125 132.8 7.5 CONTAINER SPCT 1 11:00       GEMADEPT  
13 KARTINI PANAMA HOWI 6379 10102 100.5 4.8 NIL TTD 11:00       THORESEN  
14 HANNARA KOREA D9GV 3738 4576 102.7 5 NIL M2 12:00       SG-CUU LONG  
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GRT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
16 BIENDONG MARINER VIETNAM 3WKL 9503 12400 149.5 8.25 CONTAINER K15C 23:00       BIENDONG CO  
17 SINAR SANGIR PANAMA 3ERD9 17515 21937 172 7.5 CONTAINER C.LAI 4 23:00       HAI MINH COPR  
                               
                               
                               
2. Khu vực Vũng Tàu
1 FREE IMPALA     15888   160 7.5   PSA 01:30          
2 CREST OMEGA/EASTERN STELLAR INDONESIA YDA944   3688 85 4 HANG KHO PTSC 05:30          
3 NORTH STAR MONGOLIA JVLC4   36977 172 11.5 HANG KHO HCIM 06:00          
4 ORAPIN THAILAND HSB2344   1984 83 5.2 TANKER PM 06:00       VIETFRACHT  
5 MANYPLUS/MANYPLUS7               G.DA3 06:00          
6 CMA CGM THALASSA     128600   347 14.7 CONTAINER CM 09:00          
7 CREST OMEGA2/CREST 301 SINGAPORE 9V7296   10000 150 4 HANG KHO PMA 09:30          
8 SEA SUPPORTER               PTSC 10:00          
9 SEA CATSLE THAILAND HSB4373   7963 101 4.7 HANG KHO PM 12:00          
                               
3. Khu vực Đồng Nai
1 TUG -MANYPLUSI MALAYSIA D9FV3 266/3852   28.07/92 0.8 NIL GO DAU B2 06:00       LONGTHANH  
2 MT.STT 1 THAILAND HSB4428 961 1775 65.5 3.5/4.0 NIL GO DAU B1 06:00       OCEANSTAR  
III. TÀU DỜI (SHIFTING)
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
1 SINAR SANGIR PANAMA 3ERD9 17515 21937 172 7.2 CONTAINER PL03 -> C.LAI4 03:30       HAIMINH COPR  
2 BIENDONG MARINER VIETNAM 3WKL 9503 12400 149.5 7.5 CONTAINER C.LAI2 -> K15C 07:00       BIENDONG CO  
3 PETROLIMEX 15 VIETNAM XVYW 13468 17960 160 7 XANG DAU NEOVT -> 1AESSO 07:30       VITACO  
4 HANSA KIRNENES LIBERIA A8ET2 15988 20464 170.2 10.2 CONTAINER C.LAI7 ->B3 C.LAI 23:00       VITAMAS  
5 BIENDONG NAVIGATOR VIETNAM 3WKM 9503 12400 149.5 7.5 CONTAINER K15B -> C.LAI2 23:00       BIENDONG CO  
6                              
7                              
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GRT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
1 PU 2413-BARGE PU 3311               G2-HOLCIM 06:00          
3. Khu vực Đồng Nai                              
                               
IV. TÀU NEO (ANCHORING)
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
                               
2. Khu vực Vũng Tàu
1 VINACOMIN HANOI VN XVFA           SN13            
2 COSMIC 10 INDONESIA PMAL           SD1            
3 THAI SON 02 VN XVWY           G7            
4 JIAN SHE 52 CHINA BPFP           SD2            
5 RICH OCEAN 9 PANAMA H3OE           SN12            
6 AN BIEN 89 VN 3WPW           G6         TU TUC  
3. Khu vực Đồng Nai
                               

TRƯỞNG CANGƯỜI LẬP BẢNG

ĐẶNG TRẦN HiỂNĐỖ D THANH MINH
Tin khác
Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020 (06/04/2015)
Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015) (26/03/2015)
Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015) (26/03/2015)
Dự thảo hồ sơ rà soát, sắp xếp hệ thống bến phao neo tàu thuộc vùng nước cảng biển Tp. HCM (20/03/2015)
Ngày 03/3/2015, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Đỗ Minh Thuận và đồng chí Lê Minh Vương. (04/03/2015)
Bảo đảm an toàn và tổ chức phục vụ vận chuyển khách trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (14/02/2015)
Cục trưởng Nguyễn Nhật dự và chỉ đạo Hội nghị CCVC Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh năm 2015 (03/02/2015)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2014 GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 (22/01/2015)
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH HƯỞNG ỨNG “NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG” TẠI VIỆT NAM (11/11/2014)
Hội nghị phổ biến Chiến dịch kiểm tra tập trung CIC 2014 và quy định liên quan công tác quản lý Nhà nước về hàng hải tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh (03/10/2014)
ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CHI ĐOÀN CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2014 - 2017 (02/08/2014)
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN KHU VỰC 6 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (04/07/2014)
12345678910...>>