CẤP ĐỘ AN NINH: Cấp độ 1

TIN HOẠT ĐỘNG

ke hoach dieu dong ngay 20.5.12 (19/05/2012)
CẢNG VỤ  HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN ĐIỀU ĐỘNG TÀU
VTS KHU VỰC SÀI GÒN - VŨNG TÀU


Ngày 20/5/2012

                     
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GRT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
I. TÀU  ĐẾN
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
1 CAPE FARO MARSHALL ISL V7EO3 14308 13584 155.6 6.8 CONTAINER SPCT 2 00:00 0:00     PROSHIPSER  
2 AN BIEN 89-ALCI VIETNAM 3WPW 2270 3961 85 5.92 CAMDUA NEO VT 01:00       TU TUC  
3 BIENDONG NAVIGATOR VIETNAM 3WKM 9503 12400 149.5 7.9 CONTAINER K15B 02:00 02:00     BIENDONG CO  
4 HA DONG VIETNAM XVCF 5561 6701 107.7 4.5 NIL B.HL 2 02:00 02:00     VINASHIP  
5 LONG PHU 03 VIETNAM XVLP 874 1405 74.6 2.3 NIL BO BANG 03:00 03:00     TU TUC  
6 COSMIC 10 INDONESIA PMAL 2996 4986 94.5 6.2 NHUA DUONG CALTEX 2 04:00 07:30     ASIATRANS VN  
7 VINACOMIN HA NOI VIETNAM XVFA 5570 7763 116.5 7 THAN NEO VT 05:00       VTSHIP  
8 HANSA OFFENBURG LIBERIA A8YU8 18358 23314 175.4 10.2 CONTAINER C.LAI 5 06:00 06:00     VICONSHIP HP  
9 MARITIME 01 VIETNAM 3WEM9 2997 5177 91.9 7 THACH CAO CT-SR 7 06:00 06:00     LTH CO  
10 STELLAR PACIFIC PANAMA 3ELV6 6740 9835 120.8 7 CONTAINER PL 04 06:00 06:00     GEMADEPT  
11 JIAN SHE 02 CHINA BPFP 7894 12650 142.8 7.8 XANG DAU NEO VT 07:00       VINHKHANG  
12 HANSA KIRKENES LIBERIA A8ET2 15988 20464 170.2 9.5 CONTAINER C.LAI 7 07:00 07:00     VITAMAS  
13 THAI SON 02 VIETNAM XVWY 1272 1936 80 4 CLINKER NEO VT 08:00       TU TUC  
14 BELLA J CYPRUS P3MT9 18997 24370 193 6.8 CONTAINER C.LAI 5 08:00 08:00     SGSHIP  
15 NORTH STAR MONGOLIA JVLCO4 16518 26977 172.5 6 NIL NEO VT 09:00 09:00     I.T.C CORP  
16 DERYOUNG SUNSHINE TAIWAN 8HFF 6345 8242 100.4 5.8 SAT THEP TTD 11:00 11:00     VOSA SG  
17 PETROLIMEX 14 VIETNAM 3WXE 8542 13000 128.6 8 XANG DAU 4B SHELL 11:00 11:00     VITACO  
18 HELENA SCHEPERS ANTI&BARBUDA V2QI8 10318 13031 152 8.2 CONTAINER C.LAI 2 12:00 12:00     CHINA SHIPPING  
19 SUZURAN PANAMA 3FZT7 14089 17704 163.6 7.1 CONTAINER VICT V2 13:30 13:30     VITAMAS  
20 RICH OCEAN 9 PANAMA H3OE 7433 9998 110.6 7.8 BACH HOA NEO VT 15:00       AGE-LINES CO  
21 VINAFCO 25 VIETNAM 3WFH 4159 5778 97 6.3 CONTAINER K18 20:00 20:00     VINAFCO SG  
22                              
23                              
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu 14089 DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
2. Khu vực Vũng Tàu
1 CMA CGM THALASSA     128600   347 14.3   CMIT   00:30        
2 CORALSW     5471   98 7.5   GO DAU B2   05:00        
3 ENA MONARCH PETRA EXCEL     10653   96 5.5   VSP6   06:30        
4 BBC KARAN     8811   126 5.5   PTSC    08:00        
5 VINJERAC CROTIA   30638   195 12.5 TANKER GO GIA   10:00        
6 ENA JADE + BARG S45     25593   180 5   PTSC    11:00        
7 NYK ATHENA PANAMA HPDY   81171 299 12.8 CONTAINER TCCT   11:30     VITAMAS  
                               
                               
3. Khu vực Đồng Nai
1                              
lI. TÀU ĐI
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
1 HANSA LANGERLAND LIBERIA A8GY7 16145 20152 172.1 9.5 CONTAINER C.LAI 4 00:30       VITAMAS  
2 PETROLIMEX 06 VIETNAM 3WCW 22735 35758 179 7 NIL 4B SHELL 05:00       VITACO  
3 SIMA SAPPHIRE SINGAPORE S6HK3 15995 20291 170.5 9.4 CONTAINER C.LAI 5 05:00       GEMADEPT  
4 HOANG BAO 18 VIETNAM XVQG 499 909 56.5 2 CEMENT P.HUU 1 05:00       TU TUC  
5 GOLDEN LOTUS PANAMA 3FAC6 5053 6695 103 4.2 SAN LAT K5 05:30       LOTUS SHIPPING  
6 NASICO SKY VIETNAM 3WGF9 3674 4752 104 5.7 CONTAINER K10 05:30       TU TUC  
7 EASTERN JADE HONGKONG VREQ8 4425 6612 104.2 5 GẠO B.PM 3 06:00       FALCON LOGISTIC  
8 EASTERN KNIGHT BAHAMAS C6TG2 5453 8924 113.9 6.8 NIL CALTEX 2 06:00       VOSA SG  
9 ST.NIKOLAOS CYPRUS 5BXV2 16259 23456 164 9.5 CONTAINER C.LAI 5 06:00       VICONSHIP  
10 LONG PHU 06 VIETNAM XVDB 1035 2427 74 5 XANG DAU 4A ESSO 06:00       TU TUC  
11 STX DALIAN MARSHALL ISL V7SA5 18321 23280 175 10.2 CONTAINER C.LAI 7 06:00       MACS AGENCY  
12 PACIFIC PEARL PANAMA 3EMC7 8957 9125 132.8 7.5 CONTAINER SPCT 1 11:00       GEMADEPT  
13 KARTINI PANAMA HOWI 6379 10102 100.5 4.8 NIL TTD 11:00       THORESEN  
14 HANNARA KOREA D9GV 3738 4576 102.7 5 NIL M2 12:00       SG-CUU LONG  
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GRT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
16 BIENDONG MARINER VIETNAM 3WKL 9503 12400 149.5 8.25 CONTAINER K15C 23:00       BIENDONG CO  
17 SINAR SANGIR PANAMA 3ERD9 17515 21937 172 7.5 CONTAINER C.LAI 4 23:00       HAI MINH COPR  
                               
                               
                               
2. Khu vực Vũng Tàu
1 FREE IMPALA     15888   160 7.5   PSA 01:30          
2 CREST OMEGA/EASTERN STELLAR INDONESIA YDA944   3688 85 4 HANG KHO PTSC 05:30          
3 NORTH STAR MONGOLIA JVLC4   36977 172 11.5 HANG KHO HCIM 06:00          
4 ORAPIN THAILAND HSB2344   1984 83 5.2 TANKER PM 06:00       VIETFRACHT  
5 MANYPLUS/MANYPLUS7               G.DA3 06:00          
6 CMA CGM THALASSA     128600   347 14.7 CONTAINER CM 09:00          
7 CREST OMEGA2/CREST 301 SINGAPORE 9V7296   10000 150 4 HANG KHO PMA 09:30          
8 SEA SUPPORTER               PTSC 10:00          
9 SEA CATSLE THAILAND HSB4373   7963 101 4.7 HANG KHO PM 12:00          
                               
3. Khu vực Đồng Nai
1 TUG -MANYPLUSI MALAYSIA D9FV3 266/3852   28.07/92 0.8 NIL GO DAU B2 06:00       LONGTHANH  
2 MT.STT 1 THAILAND HSB4428 961 1775 65.5 3.5/4.0 NIL GO DAU B1 06:00       OCEANSTAR  
III. TÀU DỜI (SHIFTING)
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
1 SINAR SANGIR PANAMA 3ERD9 17515 21937 172 7.2 CONTAINER PL03 -> C.LAI4 03:30       HAIMINH COPR  
2 BIENDONG MARINER VIETNAM 3WKL 9503 12400 149.5 7.5 CONTAINER C.LAI2 -> K15C 07:00       BIENDONG CO  
3 PETROLIMEX 15 VIETNAM XVYW 13468 17960 160 7 XANG DAU NEOVT -> 1AESSO 07:30       VITACO  
4 HANSA KIRNENES LIBERIA A8ET2 15988 20464 170.2 10.2 CONTAINER C.LAI7 ->B3 C.LAI 23:00       VITAMAS  
5 BIENDONG NAVIGATOR VIETNAM 3WKM 9503 12400 149.5 7.5 CONTAINER K15B -> C.LAI2 23:00       BIENDONG CO  
6                              
7                              
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu GRT DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến P.S / Rời cảng Thời gian POB Thời gian đến Cảng Đến từ Đại lý Ghi chú
1 PU 2413-BARGE PU 3311               G2-HOLCIM 06:00          
3. Khu vực Đồng Nai                              
                               
IV. TÀU NEO (ANCHORING)
1. Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
                               
2. Khu vực Vũng Tàu
1 VINACOMIN HANOI VN XVFA           SN13            
2 COSMIC 10 INDONESIA PMAL           SD1            
3 THAI SON 02 VN XVWY           G7            
4 JIAN SHE 52 CHINA BPFP           SD2            
5 RICH OCEAN 9 PANAMA H3OE           SN12            
6 AN BIEN 89 VN 3WPW           G6         TU TUC  
3. Khu vực Đồng Nai
                               

TRƯỞNG CANGƯỜI LẬP BẢNG

ĐẶNG TRẦN HiỂNĐỖ D THANH MINH
Tin khác