Active News

Ngày 13/7/2017, thừa ủy quyền của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho tập thể thuyền viên tàu Tú Cường 27 và ông Trương Ngọc Nam người điều khiển phương tiện SG 5834 đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu người gặp nạn tại vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh. 

Chi tiết...

 

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2020 (29 June 2017 )

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016... ...

Giải bóng đá mini nam CCVCNLĐ các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Nam Năm 2017 (01 June 2017 )

Ngày 26/5/2017, tại Thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã khai mạc... ...