Active News

Tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn - An ninh hàng hải; phòng Điều phối lưu thông hàng hải và Đại diện Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại Gò Gia.

Chi tiết...

 

THÔNG BÁO (27 January 2018 )

Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh ...

Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh (21 November 2017 )

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải Cảng... ...