Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 04/7/2018, tàu Prosper (quốc tịch: Mongolia; hô hiệu: JVSW5; DWT: 8.515; LOA: 119,16; mớn nước: 7,2 m) chở container rời bến cảng VICT để đi cảng Hải Phòng, khi tàu hành trình đến...