Buổi đối thoại doanh nghiệp năm 2018

Thứ Hai, 03/12/2018, 11:09 GMT+7

Ngày 03/12/2018, tại hội trường trụ sở Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Buổi đối thoại doanh nghiệp năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng công tác thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng biển Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là thủ tục điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trên cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động hàng hải liên quan đến đầu tư, xây dựng, khai thác cảng biển.

Thành phần tham dự gồm có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng: ông Ngô Quang Hưng - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Diệp - Đội trưởng Đội thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng Tp. Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Hồng - Chi cục phó Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế, ông Phạm Tiến Thịnh - Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng II, ông Lý Hoài Vũ - Phó Chi Cục trưởng Cơ quan Thú y vùng VI và các lãnh đạo, chuyên viên của hơn 40 doanh nghiệp vận tải thủy, đại lý tàu biển tại cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Buổi đối thoại, đại diện Cảng vụ đã báo cáo kết quả công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại biển của các cơ quan liên quan và phổ biến một số quy định pháp luật mới ban hành trong năm 2018.

Ông Đào Lâm Tuyền - Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền báo cáo kết quả công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

Ông Đỗ Phương Thanh - Trưởng phòng Pháp chế phổ biến một số quy định pháp luật mới ban hành trong năm 2018

Đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cảng biển và doanh nghiệp tham dự đã trao đổi thẳng thắn và giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc với tinh thần xây dựng, góp ý

Các doanh nghiệp đại lý tàu biển trao đổi về công tác giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến một số quy định mới của Biên phòng và Hải quan cửa khẩu

Các doanh nghiệp đại lý tàu biển trao đổi về công tác giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến một số quy định mới của Biên phòng và Hải quan cửa khẩu

Ông Trần Ngọc Diệp giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp

Buổi đối thoại đã diễn ra với tinh thần góp ý, thẳng thắn, cởi mở, xây dựng nhằm phát huy những thành quả đã đạt được và phấn đấu để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Các thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải đáp thấu đáo, một số vấn đề khó khăn, vướng mắc chưa thể giải quyết tại hội nghị sẽ được các cơ quan quản lý hành chính nhà nước phối hợp tháo gỡ cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác của doanh nghiệp.