Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 15/11/2017, 22:23 GMT+7

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh