THÔNG BÁO

Thứ Hai, 02/01/2017, 22:50 GMT+7

Về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.