Thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Hai, 02/01/2017, 22:59 GMT+7

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh