Vũng quay tàu

Thứ Năm, 10/01/2019, 14:41 GMT+7

Giới thiệu Chung

VQ-01

-  Tọa độ tâm vũng quay: 100 46’04,72” B, 1060 42’ 31,022”

-  Tàu tính toán lớn nhất trọng tải tới 15.000 DWT

-  Chiều dài tàu lớn nhất quay trở: Lmax < 160m

-  Phương thức quay trở tàu: tàu lai hỗ trợ kết hợp neo tàu

-  Bán kính vũng quay hoạt động: 170m

-  Giới hạn hoạt động và hành lang an toàn các công trình lân cận: cầu M1-M4 tàu lớn nhất neo cập < 10.000DWT

-  Độ sâu: Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, tồn tại dải cạn bên phía bờ phải, đối diện với cảng Sài Gòn, kéo dài hết phạm vi vũng quay tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất 50m, độ sâu nhỏ nhất là 7,3m (TBHH số 32/TBHH-TCTBĐATHHMN gày 17/04/2013)

VQ-02: Khu vực Kênh Tẻ

-  Tọa độ tâm vũng quay: 100 45’41,122” B, 1060 43’ 31,537”

-  Tàu tính toán lớn nhất trọng tải tới 30.000 DWT

-  Chiều dài tàu lớn nhất quay trở: Lmax < 230m

-  Phương thức quay trở tàu: tàu lai hỗ trợ kết hợp neo tàu

-  Bán kính vũng quay hoạt động: 240m

-  Độ sâu: Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ2 tại khu nước đối diện với Kênh Tẻ, tồn tại dải cạn nằm phía bờ phải, đối diện với Kênh tẻ, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất 100m, độ sâu nhỏ nhất là 6,2m nằm rải rác sát biên phải của vũng quay tàu (TBHH số 32/TBHH-TCTBĐATHHMN gày 17/04/2013).

Vũng quay khu vực Cảng Cát Lái

-  Bán kính vũng quay hoạt động: 178m

-  Độ sâu: Trong phạm khảo sát vũng quay tàu tại khu nước trước cầu cảng Cát Lái 7, tồn tại dải cạn có độ sâu từ 4,8m đến 7,6m kéo dài khoảng 50m, điểm xa nhất cách phao luồng số “4” sông Đồng Nai khoảng 50m về phía hạ lưu.