Kết quả giải quyết TTHC tháng 04-2019

Thứ Hai, 13/05/2019, 11:04 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 04.2019

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

xx

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

xx

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

xx