Kết quả giải quyết TTHC tháng 6/2019

Thứ Hai, 01/07/2019, 10:44 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 06.2019

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9.607

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9.607

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

00