Tháng cao điểm an toàn giao thông hàng hải năm 2019

Thứ Hai, 22/07/2019, 18:14 GMT+7

Triển khai thực hiện công văn số 2479/CHHVN-ATANHH ngày 24/7/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh sẽ triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông hàng hải đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa và PTTNĐ mang cấp VR-SB từ ngày 15/7/2019 đến 16/8/2019. Chi tiết tại nội dung công văn đính kèm