Thông báo Hàng hải số 145/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/7/2019 Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “10”, “12” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thứ Tư, 31/07/2019, 10:17 GMT+7
Các bài đã đăng