Kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2019

Thứ Hai, 12/08/2019, 08:55 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 07.2019

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

10.085

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

10.085

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

00