Kết quả giải quyết TTHC tháng 8 năm 2019

Thứ Năm, 05/09/2019, 12:03 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 8.2019

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9.686

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9.686

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0