Phương án bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu V3&V4 - cảng VICT (năm 2019)

Thứ Năm, 24/10/2019, 10:15 GMT+7

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công
nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu V3&V4 - cảng VICT  

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghi định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải và Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Xét đề nghị phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông của Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận Số 1 tại văn bản số 29/2019/FLDC ngày 15/10/2019;

Căn cứ Phương án bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu V3&V4 - cảng VICT lập tháng 10/2019, chỉnh sửa bổ sung ngày 23/10/2019;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu V3&V4 - cảng VICT (sau đây gọi tắt là Phương án) với những nội dung chính như sau:

 1. Thông tin chung về công trình:
 • Tên công trình: Nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu V3&V4 - cảng VICT.
 • Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh phát triển tiếp vận Số 1. Địa chỉ: Đường A5, khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3872.9999.
 • Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà. Địa chỉ: A12/18 đường số 4 nối dài, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 5433.0320; 0909.796.891 (ông Nguyễn Đức Thành trưởng ban tư vấn giám sát).
 • Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình Thủy. Địa chỉ: 109 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (028) 3940.1771; 0919.919.890 (ông Vũ Song Thương - Chỉ huy trưởng).
 • Đơn vị thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Nam Việt. Địa chỉ: 156 đường 11, khu phố 5, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (028) 3724.5963.
 • Vị trí thi công: Thủy diện cầu tàu V3&V4 - cảng VICT (bờ trái sông Sài Gòn) tại đường A5, khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Quy mô công trình: Khối lượng nạo vét khoảng 21.500 m3.
 • Tuyến hành trình của phương tiện vận chuyển sản phẩm nạo vét (dự kiến): Từ bến cảng VICT hành trình theo tuyến sông Sài Gòn - sông Nhà Bè - sông Soài Rạp đến khu vực bãi đổ tại khu đất 35ha của Nhà máy Sản xuất Xi măng Phúc Sơn thuộc xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (văn bản số 3234/UBND-KTTC ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An v/v chấp thuận địa điểm đổ thải bùn nạo vét tại Trạm nghiền xi măng Phúc Sơn (cảng VICT)).
 1. Thời gian thi công: Dự kiến 45 ngày.
 2. Biện pháp thi công: Theo Phương án trình duyệt.
 3. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông:
  1. Đối với đơn vị, phương tiện thi công, cảnh giới:
 • Phương tiện thi công trang bị tín hiệu, đèn chiếu sáng và đèn hành trình đúng theo quy định hiện hành.
 • Bố trí nhân sự, phương tiện tiến hành tổ chức cảnh giới thường trực 24/24 trong khu vực thi công nhằm đảm bảo an toàn hàng hải phù hợp với quá trình thi công.
 • Trực kênh VHF, duy trì liên lạc với tàu thuyền hành trình qua khu vực để có biện pháp tránh va phù hợp.
 • Chấp hành Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải; duy trì hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, dấu hiệu cảnh báo, chế độ cảnh giới theo quy định.
 • Đơn vị thi công, chỉ huy trưởng công trình và thuyền trưởng các phương tiện thi công chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh giới tại hiện trường, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu và các tổ chức hoa tiêu để cập nhật thường xuyên lịch tàu ra, vào các cảng tại khu vực; Thông báo tiến độ thi công, phương thức bố trí phương tiện thi công và các thông tin liên quan khác nhằm đảm bảo an toàn.
 • Trường hợp cần ngưng thi công để phục vụ cho công tác khai thác của cảng chủ đầu tư thông báo trước cho đơn vị thi công ít nhất một (01) giờ.
 • Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hành trình vào, rời cầu cảng, ngay khi nhận được thông báo của Hoa tiêu hoặc Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu hoặc chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tạm dừng thi công và điều động phương tiện đến vị trí neo đậu, tập kết (phía đối diện cầu cảng thuộc bờ Quận 2) ít nhất ba mươi (30) phút trước khi tàu thuyền vào, rời khu vực. Việc thi công chỉ được tiếp tục thực hiện khi phạm vi thi công đảm bảo an toàn.
  1. Đối với tàu thuyền hành trình trên luồng qua khu vực thi công:
 • Tàu thuyền hành trình qua khu vực thi công với tốc độ an toàn, giữ khoảng cách, tránh tạo sóng ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia thi công và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng cảnh giới, Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu.
 • Thuyền trưởng, hoa tiêu dẫn tàu có trách nhiệm thông báo cho lực lượng cảnh giới, Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu ít nhất một (01) giờ trước khi tàu dự kiến vào, rời cầu cảng hoặc khi tàu hành trình qua khu vực.
 1. Báo hiệu hàng hải: Không thiết lập báo hiệu hàng hải chuyên dùng vì cầu cảng duy trì khai thác trong quá trình thi công.
 2. Thông tin liên lạc: VHF trực trên kênh 16 và danh sách điện thoại cá nhân, các đơn vị liên quan theo danh sách đính kèm.
 3. Phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo phương án trình duyệt.

Điều 2:

 1. Công ty Liên Doanh phát triển tiếp vận Số 1, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà, Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình Thủy, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Nam Việt căn cứ Phương án được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai theo đúng Phương án.
 2. Khi hoàn tất công tác thi công, Công ty Liên Doanh phát triển tiếp vận Số 1 tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo Phương án được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn tất thi công.

Điều 4. Các Phòng nghiệp vụ, Công ty Liên Doanh phát triển tiếp vận Số 1, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà, Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình Thủy, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Nam Việt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.