Các biện pháp triển khai xử lý tai nạn tàu Vietsun Integrity ngày 08/11/2019

Thứ Bảy, 09/11/2019, 19:25 GMT+7

   Công tác triển khai xử lý tai nạn tàu Vietsun Integrity đang được Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với chủ tàu, các sở ngành và đơn vị liên quan tích cực triển khai, cụ thể:

  • Công tác điều tiết giao thông hàng hải: Cảng vụ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều phối tàu thuyền hành trình vào, rời cảng biển khu vực Tp. Hồ Chí Minh theo các tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, Sông Dừa, Đồng Tranh - Gò Gia bảo đảm an toàn.
  • Công tác xử lý:
    • Trên cơ sở phương án trục vớt của chủ tàu và ý kiến của các cơ quan liên quan, Cảng vụ đã phê duyệt phương án trục vớt tàu vào ngày 08/11/2019. Chủ tàu đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện phương án trục vớt. Theo phương án, thời gian dự kiến để hoàn thành trục vớt tàu đưa vào vị trí tập kết an toàn, giải phóng luồng Sài Gòn – Vũng Tàu là 28 ngày.
    • Cảng vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo chủ tàu tiến hành tìm kiếm, thu gom, trục vớt các container bị chìm, trôi nổi trên sông. Tính đến ngày 07/11/2019, đã rà quét, phát hiện 60 container trôi nổi và bị chìm. Trong đó, đã đưa về cảng VICT 55 container, 05 container đã được kéo vào bờ.
    • Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải biển Hải Vân tiếp tục triển khai phao quây chống tràn dầu tại hiện trường để ngăn ngừa sự cố tràn dầu.

   Cảng vụ tiếp tục phối hợp với chủ tàu và các đơn vị liên quan duy trì cảnh giới, điều tiết lưu thông tại hiện trường cũng như tìm kiếm, thu gom các container bị trôi nổi, chìm trên tuyến luồng, giám sát việc triển khai trục vớt tàu và hàng hóa. Tiếp tục phân luồng, điều tiết tàu thuyền hành trình qua luồng hàng hải Soài Rạp, Sông Dừa. Duy trì thả phao chống tràn dầu, thu gom dầu tràn quanh xác tàu chìm.

Các bài đã đăng