Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh triển khai điều tiết tàu thuyền vào, rời cảng biển TP. Hồ Chí Minh và trục vớt hàng hóa tàu Vietsun Integrity

Thứ Hai, 09/12/2019, 22:59 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh triển khai

điều tiết tàu thuyền vào, rời cảng biển TP. Hồ Chí Minh

và trục vớt hàng hóa tàu Vietsun Integrity

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với chủ tàu, các sở ngành và đơn vị liên quan tích cực triển khai xử lý tai nạn tàu Vietsun Integrity, điều tiết lưu thông hàng hải, ngăn ngừa ô nhiễm tràn dầu, thu gom và trục vớt các container còn trong tàu. Tính đến ngày 08/12/2019, tổng số container đã thu gom và trục vớt được 166 container.

          Từ ngày 24/11/2019 đến 08/12/2019, Cảng vụ phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết cho 175 lượt tàu hành trình ban ngày và ban đêm để vào, rời cảng biển Tp. Hồ Chí Minh an toàn tuyệt đối qua tuyến luồng tạm bên phải được thiết lập tại khu vực tàu chìm. Trong đó, tàu hành trình qua theo tuyến luồng tạm có chiều dài lớn nhất là 222,17m, mớn nước lớn nhất là 9,8m.

          Trên cơ sở kết quả chạy thí điểm và ý kiến thống nhất của các đơn vị liên quan tại cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thí điểm và thống nhất về điều kiện hành trình cho tàu thuyền qua tuyến luồng tạm, Cảng vụ đã ban hành Thông báo số 1191/TB-CVHHTPHCM ngày 02/12/2019 về Điều kiện khai thác tạm thời tuyến luồng hàng hải Sài Gón – Vũng Tàu, khu vực tàu Vietsun Integrity chìm và chính thức điều phối tàu thuyền hành trình theo tuyến luồng tạm từ ngày 02/12/2019.

Tàu Kama Bhum hành trình an toàn qua tuyến luồng tạm.

Trong thời gian tới, Cảng vụ sẽ tiếp tục điều tiết tàu thuyền có mớn nước lớn hành trình theo tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, các tàu thuyền khác sẽ được điều tiết hành trình theo tuyến luồng hàng hải sông Soài Rạp, Sông Dừa, Sông Đồng Tranh.

 

Các bài đã đăng