Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 13/12/2019, 16:55 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Xin mở file đính kèm