Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền (tháng 12/2019)

Thứ Ba, 24/12/2019, 08:56 GMT+7

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN

Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải thuộc vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Giấy phép xử lý CTNH số 3-4-5-6.072.VX do Bộ Tài nguyên  và Môi trường cấp ngày 11/7/2018).

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 70 Đường 20, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 37266326      Fax: (028) 37260557

- Email:truongpsc@gmail.com

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT

Tên chất thải

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

1.

Nước lẫn cặn dầu 

m3

 1.100.000đ 

DO và xăng

2.

 Nước lẫn cặn dầu 

 m3

 1.500.000đ

FO

3.

 Nước lẫn cặn dầu 

chuyến

 55.000.000đ

Khối lượng tiếp nhận thực tế dưới 50m3

2. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý (Giấy phép xử lý CTNH số 1-2-3-4-5-6.053.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 05/5/2017).

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 29/5 Nguyễn Văn Quá, Phường Tân Hưng, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 54272779      Fax: (028) 54272737 

- Email:caogiaquy@gmail.com

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT

Tên chất thải

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

1.

 Nước lẫn cặn dầu 

kg

Từ 100đ

đến 10.000đ

Đã bao gồm thuế VAT 10%

2.

Chất thải nguy hại

kg

Từ 8.000đ

đến 15.000đ

3. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH Hà Lộc (Giấy phép xử lý CTNH số 1-2-3-4-5-6.019.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/01/2018).

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 1219 Đường 30/4, phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Điện thoại: (0254) 3620284   Fax: (0254) 3620396 

- Email:haloc@haloco.com.vn

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT

Tên chất thải

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

Tối thiểu

Tối đa

1.

 Chất thải rắn nguy hại 

kg

1.000đ

30.000đ

-

2.

Nước lẫn cặn dầu 

kg

1.000đ

30.000đ

-

3.

 Chất thải lỏng độc hại khác 

kg

1.000đ

40.000đ

-

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và bãi bỏ văn bản số 631/CVHHTPHCM-PC ngày 02/8/2018. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định khác có liên quan về bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường./.