Thông báo Hàng hải số 11/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/01/2020 Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải "26A", "26B" phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Thứ Sáu, 14/02/2020, 14:12 GMT+7
Các bài đã đăng