Đẩy mạnh việc áp dụng thủ tục điện tử và hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi làm thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng

Thứ Sáu, 27/03/2020, 21:53 GMT+7