Ông Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị Sơ kết Công tác hoa tiêu hàng hải 05 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2020

Thứ Sáu, 26/06/2020, 15:40 GMT+7

Ngày 12/6/2020, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác hoa tiêu hàng hải 05 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2020.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 6