Đăng đáy cá tại sông Soài Rạp.

Cảng vụ hàng hải TP.HCM kiểm tra, xử lý đăng đáy vi phạm

Chủ Nhật, 26/05/2019, 00:38 GMT+7

Đoàn liên ngành sẽ thống kê hiện trạng các đáy cá, tuyên truyền pháp luật và tiến hành thanh thải các chướng ngại do việc đóng đáy trái phép gây ra.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4