Thông báo hàng hải số 241/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/10/2019 của Tổng Công ty BĐATHH miền Nam

Thông báo hàng hải khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Thứ Ba, 29/10/2019, 16:23 GMT+7

Thông báo hàng hải số 241/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/10/2019 của Tổng Công ty BĐATHH miền Nam khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.
Các bài đã đăng