Thông báo Hàng hải số 55/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/04/2020 Thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 của Tân cảng Cát Lái

Thông báo Hàng hải số 55/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/04/2020 Thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 của Tân cảng Cát Lái

Thứ Hai, 06/04/2020, 16:29 GMT+7

Thông báo Hàng hải số 55/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/04/2020 Thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 của Tân cảng Cát Lái
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2