Đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh hoạt động Đoàn thanh niên Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 23/04/2019, 09:27 GMT+7

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn thanh niên Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh