Hội thi học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 14/08/2019, 11:27 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Triển khai Kế hoạch số 10 –KH/ĐU ngày 02/8/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị, vinh danh, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019, ngày 08/8/2019, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo điển hình” và “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân " năm 2019