HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID-19

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID-19

Thứ Hai, 22/06/2020, 09:39 GMT+7

Quyết định số 2553/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không"
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2