Văn bản số 135/TTKDYT-TCHC ngày 06/03/2020 của Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế về việc Triển khai khai báo y tế điện tử tại khu vực cửa khẩu hàng hải Tp HCM

Văn bản số 135/TTKDYT-TCHC ngày 06/03/2020 của Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế về việc Triển khai khai báo y tế điện tử tại khu vực cửa khẩu hàng hải Tp HCM

Thứ Sáu, 27/03/2020, 16:57 GMT+7

Văn bản số 135/TTKDYT-TCHC ngày 06/03/2020 của Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế về việc Triển khai khai báo y tế điện tử tại khu vực cửa khẩu hàng hải Tp HCM
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2