Lịch phương tiện thủy nội địa ngày 12/11/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTTên tàuSố ĐKDWTChiều dàiLoại hàng hóaTàu cập mạnKhu vực cảngCầu phaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng kế tiếpCảng cuối
1TG 13543TG 1354313724PHAN HHOC 130 CANG BEN NGHEK1512/11/201915/11/2019DONG THAPDONG THAP
2BTR 7092BTR 70927819BOT DA 77 CANG BEN NGHEK15B12/11/201915/11/2019BEN TREBEN TRE
3KHÁNH NHẬT 2SG 307570049XANG DAU 20 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201913/11/2019THU DUC/THU DUC/
4THANH CHÂU 101BV 1389189569XANG DAU 1600 TONG KHO XDNB1BSHELL12/11/201914/11/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
5LA 06672LA 0667210026BOT DA 98 CANG SAIGONK12C12/11/201914/11/2019LONG ANLONG AN
6TG 14229TG 1422928832NIL TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019PHU MYLONG AN
7TV 2090TV 209014226BOT DA 140 CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV112/11/201915/11/2019TRA VINHTRA VINH
8TV 7677TV 767725535NIL TAN CANGBEN XL712/11/201915/11/2019PHU MYCAN THO
9CT 08134CT 0813414930NIL TAN CANGBEN XL712/11/201915/11/2019CAN THOCAN THO
10AG 21519AG 21519142555NIL CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201914/11/2019AN NGAIKIEN GIANG
11AG 06751AG 067516619XI MANG 65 CTY CP XM FICOFICO12/11/201915/11/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
12LA 07519LA 0751999555NIL CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201914/11/2019AN NGAIAN NGAI
13LA 06838LA 0683814625  CTY TNHH TMVTXD MINH TANMINHTAN12/11/201913/11/2019BINH DUONGBINH DUONG
14TG 6350TG 63507120XI MANG 70 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019BINH DUONGBINH DUONG
15LA 05470LA 0547021629  CTY TNHH TMVTXD MINH TANMINHTAN12/11/201914/11/2019BINH DUONGBINH DUONG
16BTR 7800BTR 78006122XI MANG 60 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019BEN TREBEN TRE
17SÔNG TIỀN 25DT 0900949741XANG DAU 490 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201914/11/2019DONG NAIDONG NAI
18LA 07556LA 0755623930XI MANG 230 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019BINH DUONGBINH DUONG
19AG 22445AG 2244585048SAT THEP TAN CANGBEN XL712/11/201915/11/2019AN GIANGAN GIANG
20THỐNG NHẤT 6SG 000670948H.KHO KHAC 50 CANG SAO MAISAO MAI12/11/201914/11/2019KIEN GIANGKIEN GIANG
21HGI 9797HGI 9797101455  CTY CP XM HA LONGCẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
22THANH LOICT 0671028337XANG DAU 280 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201914/11/2019CAN THOCAN THO
23NB 8115NB 8115164271NIL CANG SAO MAISAO MAI12/11/201914/11/2019KIEN LUONGKIEN GIANG
24HOÀNG SƠN 05NB 639986661NIL CANG SAO MAISAO MAI12/11/201914/11/2019KIEN GIANGKIEN GIANG
25DT 22622DT 2262235436PHAN HHOC 350 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019AN GIANGAN GIANG
26AG 22247AG 2224731535PHAN HHOC 310 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019AN GIANGAN GIANG
27SG 2777SG 277795648THAN 900HIGHLINE 53 + HIGHLINE 57CTY CP VT & GN HAI LONGHL212/11/201915/11/2019LONG ANDONG NAI
28AG 24147AG 2414787549SAT THEP 870 TAN CANGBEN XL712/11/201915/11/2019AN GIANGAN GIANG
29AG 23075AG 23075126056PHAN HHOC 1000 CANG BEN NGHEK1512/11/201914/11/2019AN GIANGTHUONG PHUOC
30SG 7775SG 7775141858THAN 1400LDN FORTUNACÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI12/11/201915/11/2019LONG ANLONG AN
31MỘC HÓA 02LA 0154014327XANG DAU 140 CANG SG PETROAPETRO12/11/201913/11/2019LONG ANLONG AN
32SG 7434SG 7434141858THAN 1400LDN FORTUNACÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI12/11/201915/11/2019TAY NINHBEN TRE
33CT 08206CT 08206124156  TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0212/11/201915/11/2019PHU MYKIEN GIANG
34SG 5453SG 5453142558THIET BI 200 BẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT NHÀ BÈNAVIOIL12/11/201914/11/2019CAI MEPBINH DUONG
35CT 09349CT 0934911825NIL TAN CANGBEN XL712/11/201915/11/2019CAN THOCAN THO
36BTR 0620BTR 06208819  TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0212/11/201915/11/2019BEN TREBEN TRE
37PHU XUAN 01SG 640440340XANG DAU 400 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201914/11/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
38AG 22544AG 2254429233NIL TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019AN GIANGAN GIANG
39AG 21261AG 212617719PHAN HHOC 75 CANG BEN NGHEK15C12/11/201914/11/2019DONG THAPCAN THO
40AG 21799AG 2179986548PHAN HHOC 850 BẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT NHÀ BÈNAVIOIL12/11/201915/11/2019DONG THAPAN GIANG
41TG 13661TG 1366154441 POAVOSA WISDOMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT812/11/201915/11/2019CAN THOCAN THO
42DT 10667DT 1066761545 HAI BINH 16C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT512/11/201915/11/2019DONG THAPDONG THAP
43TG 14446TG 1444663544 POAVOSA WISDOMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT812/11/201915/11/2019PHU MYTIEN GIANG
44BẠC LIÊU IIIBL 138632438XANG DAU 298 XĂNG DẦU PVOIL NHÀ BÈPVOIL 112/11/201914/11/2019BAC LIEUVINH LONG
45BTR 1215BTR 12158221XI MANG 80 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201914/11/2019BEN TREBEN TRE
46SG 6305SG 630540643 OCEAN STARCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI12/11/201915/11/2019THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
47PHÚC LỘCSG 614815927XANG DAU 25 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201915/11/2019THU DUC/BA RIA VUNG TAU
48HTL3SG 4796146256THAN 1100RICHARD OLDENDORFFCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN12/11/201914/11/2019BINH DUONGGO GIA
49GLS PETROLSG 625673650XANG DAU 390 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201914/11/2019THU DUC/THU DUC/
50AG 19152AG 19152166859THAN 1300RICHARD OLDENDORFFCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN12/11/201915/11/2019DONG NAIDONG NAI
51CAI MEP 39SG 7139236572CONTAINER 2100 TAN CANGBN_PH 112/11/201914/11/2019CAI MEPCAI MEP
52PHƯỚC KHANG 04DT 23443120457CONTAINER 1100 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019CAI MEPAN GIANG
53CẦN THƠ 23CT 0202968045CONTAINER 600 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019AN GIANGAN GIANG
54PHUOC TAO 19SG 313294549CONTAINER 800 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019CAN THOCAN THO
55SG 6880SG 688079546CONTAINER 700 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019THU DUC/THU DUC/
56SG 1678SG 167828538XANG DAU 50 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201915/11/2019DONG NAITHU DUC/
57PHUOC TAO 68BTR 5589199663SAT THEP 1800OCEAN SKY/3EZC6CANG BEN NGHEK1512/11/201915/11/2019BA RIA VUNG TAUBINH DUONG
58VÂN ANH 01SG 566927635XANG DAU 60 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201913/11/2019THU DUC/THU DUC/
59DT 10242DT 1024252846NIL CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO212/11/201915/11/2019DONG THAPDONG THAP
60NEWPORT 01SG 6921166071CONTAINER 1000 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019DONG NAITHU DUC/
61AG 23401AG 23401122156CONTAINER 1080 CANG BEN NGHEK1512/11/201914/11/2019CAN THOVINH LONG
62PHÚ MỸ 5SG 5326133061CONTAINER 1200 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019THU DUC/THU DUC/
63ĐỒNG THÁP 04DT 12298104357XANG DAU 900 TONG KHO XDNB3AESSO12/11/201914/11/2019DONG THAPDONG THAP
64LA 01748LA 017481514XI MANG 14 CTY CP XM FICOFICO12/11/201915/11/2019LONG ANLONG AN
65BTR 7598BTR 75986218XI MANG 61 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC12/11/201915/11/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
66NEWPORT CYPRESS 19SG 8022333179CONTAINER 2473 TAN CANGBEN XL712/11/201914/11/2019THUONG PHUOCPHNOMPENH
67VL 14452VL 1445220929XI MANG 200 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC12/11/201915/11/2019VINH LONGVINH LONG
68THÀNH HƯNGSG 809039837 SEA ELEGANTTONG KHO XDNB1AESSO12/11/201913/11/2019THU DUC/THU DUC/
69VL 9042VL 904214431XI MANG 140 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC12/11/201915/11/2019VINH LONGVINH LONG
70TG 13955TG 139557223XI MANG 71 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
71BTR 5437BTR 543714127XI MANG 135 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019BEN TREBEN TRE
72BAO HUNGSG 220479547CONTAINER 700 TAN CANGBN_PH 112/11/201914/11/2019DONG THAPAN GIANG
73MY HOA 3AG 1055828437XANG DAU 280 CANG SG PETROAPETRO12/11/201915/11/2019CAN THOCAN THO
74KHÁNH NHẬT 7SG 293473652XANG DAU 30 TONG KHO XDNB3AESSO12/11/201914/11/2019THU DUC/THU DUC/
75PHUOC TAO 7SG 727989149CONTAINER 800 TAN CANGBN_PH 112/11/201914/11/2019CAI MEPCAN THO
76THÁI VĨNH 01SG 733542339 BIEN DONG TRADERCANG SAIGONK12B12/11/201914/11/2019THU DUC/THU DUC/
77HUNG LONGSG 184899854CONTAINER 900 TAN CANGBN_PH 112/11/201915/11/2019AN GIANGAN GIANG
78BTR 5968BTR 596835437BOT DA 350 CANG BEN NGHEK1512/11/201915/11/2019BEN TREBEN TRE
79SONG HAU 12CT 0001264445CONTAINER 600 TAN CANGBN_PH 112/11/201914/11/2019THU DUC/DONG THAP
80SONG HAU 08CT 0000864345CONTAINER 600 TAN CANGBN_PH 112/11/201914/11/2019THU DUC/DONG THAP
81TAN CANG 17BV 1126105754CONTAINER 900 TAN CANGBN_PH 112/11/201914/11/2019THU DUC/CAI MEP
82DN 0903DN 090310824NUOC THAI LAN DAU 30ST EVERTAN CANGC.LAI 512/11/201913/11/2019DONG NAIDONG NAI
83TAN CANG 21BV 0548228071CONTAINER 2100 TAN CANGBN_PH 112/11/201914/11/2019THU DUC/CAI MEP
84LA 07100LA 0710029135XI MANG 280 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201914/11/2019CU CHICU CHI
85BTR 7906BTR 790611221BOT DA 112 TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0212/11/201915/11/2019BEN TREBEN TRE
86AG 22568AG 22568134056NIL CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201914/11/2019GO GIAKIEN GIANG
87AG 22568AG 22568134056THAN 1250 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201915/11/2019KIEN GIANGGO GIA
88PHUOC TANSG 749971145XI MANG 250 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201914/11/2019THI VAIDONG NAI
89LA 07493LA 0749323333XI MANG 230 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019TAY NINHTAY NINH
90HTV 131SG 6285135657NIL CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 112/11/201914/11/2019THU DUC/CẢNG CÁ TẮC CẬU KIÊN GIANG
91SP-ITC-01SG 8259243774CONTAINER 1700 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO212/11/201912/11/2019CAI MEPCAI MEP
92SG 6183SG 618329014  BẾN CẢNG BÔNG SENK1712/11/201913/11/2019LONG ANLONG AN
93AG 22221AG 2222167644PHAN HHOC 600 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO212/11/201916/11/2019AN GIANGAN GIANG
94LA 03000LA 030009819XI MANG 97 CTY CP XM FICOFICO12/11/201915/11/2019LONG ANLONG AN
95SG 8531SG 853199844  BẾN CẢNG BÔNG SENK1712/11/201915/11/2019LONG ANLONG AN
96AG 21768AG 2176883047PHAN HHOC 750 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO212/11/201915/11/2019DONG THAPDONG THAP
97BTR 7260BTR 726020629XI MANG 200 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019TIEN GIANGDONG NAI
98PHÚC THỌSG 319028534XANG DAU 15 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201915/11/2019THU DUC/THU DUC/
99SÔNG XANH 18BV 0506202266CONTAINER 1091 TAN CANGBEN XL712/11/201914/11/2019THUONG PHUOCCAI MEP
100DN 0946DN 0946118953  CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL12/11/201915/11/2019BA RIA VUNG TAUKIEN GIANG
101SG 8548SG 854841940XANG DAU 47 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201915/11/2019THU DUC/THU DUC/
102TG 6300TG 630038738NILCAPTAIN JOHNCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0612/11/201916/11/2019PHU MYCAN THO
103CT 09329CT 0932936738XI MANG 350 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC12/11/201915/11/2019HAU GIANGCAN THO
104TU LUC 282DN 000132839XANG DAU 320 TONG KHO XDNB1AESSO12/11/201914/11/2019DONG NAIDONG NAI