Lịch phương tiện thủy nội địa ngày 16/07/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTTên tàuSố ĐKDWTChiều dàiLoại hàng hóaTàu cập mạnKhu vực cảngCầu phaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng kế tiếpCảng cuối
1AG 24688AG 24688199966CONTAINER 1000 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV116/07/202019/07/2020AN GIANGAN GIANG
2PHƯỚC KHANG 02DT 1140967145  BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0216/07/202019/07/2020DONG NAIDONG THAP
3ĐÔNG HÒA 08DN 094864846XANG DAU 600 BẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETROAPETRO16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
4DƯƠNG ĐÔNG - SG 02SG 675059246XANG DAU 540 TONG KHO XDNB1AESSO16/07/202019/07/2020KIEN GIANGTRA VINH
5BD 0339BD 033940640XANG DAU 383 BEN CANG TONG KHO XANG DAU 102 MO RONGBEN CANG TKXD 102 MO RONG16/07/202019/07/2020BINH DUONGCVĐTNĐ PHU LONG
6LA 07679LA 07679209571XANG DAU 2000 TONG KHO XDNB1AESSO16/07/202019/07/2020BA RIA VUNG TAUCAN THO
7HTV 142SG 6583153061THAN 1300STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
8LA 06071LA 060718319XI MANG 80 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 116/07/202018/07/2020LONG ANLONG AN
9HTL1SG 4490147256  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 216/07/202019/07/2020THU DUC/KIEN GIANG
10THANH BÌNH 09HD 1656136761  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 216/07/202019/07/2020THU DUC/BINH DUONG
11LA 07433LA 0743316226XI MANG 160 BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC16/07/202018/07/2020LONG ANLONG AN
12VL 11339VL 1133913724PHAN HHOC 30 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV116/07/202018/07/2020CA MAUCA MAU
13TG 16499TG 1649972546NILQUANG MINH 5PHAO GEMADEPTPL0416/07/202019/07/2020PHU MYDONG THAP
14THANH BINH 16HD 1277129860  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 216/07/202019/07/2020THU DUC/BINH DUONG
15THÀNH HƯNGSG 809039837 MEKONGTRANS 01KHU NEO NHA BENB-0816/07/202018/07/2020DONG NAITHU DUC/
16SG 7434SG 7434141858XI SAT 1300MARITIME 19CTY CP NHA RONGB20NR16/07/202019/07/2020LONG BINHTAY NINH
17CT 05461CT 0546136040XI MANG 140 BẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)CẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL16/07/202019/07/2020LONG ANTIEN GIANG
18VL 15129VL 1512910324PHAN HHOC 100 BẾN CẢNG BẾN NGHÉK1516/07/202019/07/2020VINH LONGTIEN GIANG
19NGỌC PHÁT 8LA 051568023XANG DAU 50 TONG KHO XDNB1AESSO16/07/202018/07/2020THU DUC/THU DUC/
20SG 7292SG 729295851NIL BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO16/07/202018/07/2020KIEN GIANGKIEN GIANG
21HTV 1403SG 8061152859THAN 1300STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202017/07/2020DONG NAIDONG NAI
22BTR 7040BTR 70407219XI MANG 71 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 116/07/202018/07/2020TIEN GIANGTIEN GIANG
23VL 12858VL 12858164064  BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO216/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
24HTV 1402SG 8060152859THAN 1500STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202019/07/2020DONG NAIBA RIA VUNG TAU
25SG 8325SG 832595951THAN 900THOR INFINITYCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
26SG 8601SG 8601171961THAN 1500THOR INFINITYCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI16/07/202019/07/2020DONG NAIBEN TRE
27AG 21898AG 2189883347SAT THEP 820 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL716/07/202019/07/2020AN GIANGAN GIANG
28BL 1520BL 152035037XANG DAU 345 BẾN CẢNG XĂNG DẦU PVOIL NHÀ BÈPVOIL 116/07/202018/07/2020BEN TREVINH LONG
29MK16TG 23939290080  BẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT NHÀ BÈNAVIOIL16/07/202017/07/2020THU DUCCAI MEP
30TG 14750TG 1475040141XANG DAU 391 TONG KHO XDNB2ASHELL16/07/202019/07/2020TIEN GIANGCAN THO
31SP-ITC-04SG 8836372380CONTAINER 2900 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO216/07/202019/07/2020CAI MEPCAI MEP
32SP-ITC-05SG 8851372780CONTAINER 1500 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO216/07/202019/07/2020CAI MEPCAI MEP
33HN 1931HN 1931163360THAN 1400STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
34HTV 1408SG 8082151159THAN 1300STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
35HTV-161SG 6030160059THAN 1500STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
36SOWATCO 07SG 066467339CONTAINER 100 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV116/07/202019/07/2020THU DUCTHU DUC
37TIEN GIANG 9TG 9839130157XANG DAU 1230 BẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETROAPETRO16/07/202019/07/2020TIEN GIANGTIEN GIANG
38SG 7174SG 717459247XI MANG 450 BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC16/07/202018/07/2020CAN THOCAN THO
39TG 14316TG 1431662645  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL716/07/202019/07/2020BA RIA VUNG TAUAN GIANG
40SG 6141SG 614199651NIL BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 216/07/202019/07/2020THU DUC/BINH DUONG
41HTL 2SG 4780146256THAN 1200 CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI16/07/202016/07/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
42HUNG HAU 39DT 2365692750CONTAINER 450 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 116/07/202019/07/2020CAN THOCAN THO
43SP-ITC-01SG 8259243774CONTAINER 1200 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO216/07/202019/07/2020CAI MEPCAI MEP
44PHUOC TAO 15SG 8838170461CONTAINER 1000 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 116/07/202019/07/2020CAN THOCAN THO
45TV 5239TV 523923830XI MANG 231 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 216/07/202019/07/2020BINH DUONGBINH DUONG
46PHUOC TAO 29LA 07299146658CONTAINER 800 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 116/07/202019/07/2020CAN THOCAN THO
47HTV 1410SG 8111151159THAN 1400EAGLE STRAITCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI16/07/202019/07/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
48KHÁNH HUYLA 06768342580CONTAINER 1000 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 116/07/202019/07/2020THU DUC/CAI MEP
49HTV 157SG 6313149858THAN 1400EAGLE STRAITCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI16/07/202019/07/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
50HTV 141SG 6266140857THAN 1300EAGLE STRAITCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI16/07/202019/07/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
51HTV-171SG 6254178262THAN 1400STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
52NEWPORT CYPRESS 68BV 1889379480CONTAINER 2689 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 116/07/202018/07/2020THUONG PHUOCTHUONG PHUOC
53AG 23225AG 23225134056THAN 1100STOVE FRIENDCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI16/07/202019/07/2020DONG NAIDONG NAI
54PHÚC LỘCSG 614815927XANG DAU 40 TONG KHO XDNB1AESSO16/07/202018/07/2020THU DUC/VUNG TAU
55SG 7014SG 701425632XANG DAU 50 TONG KHO XDNB1AESSO16/07/202018/07/2020THU DUC/THU DUC/