Lịch phương tiện thủy nội địa ngày 22/03/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTTên tàuSố ĐKDWTChiều dàiLoại hàng hóaTàu cập mạnKhu vực cảngCầu phaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng kế tiếpCảng cuối
1SG 6255SG 625573650XANG DAU 725 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
2SG 3089SG 308961746XANG DAU 600 B.CẢNG XD PVOIL NHA BEPVOIL 122/03/201924/03/2019VINH LONGDONG NAI
3TG 6788TG 678856743  TAN CANGBEN XL722/03/201924/03/2019DONG THAPDONG THAP
4TG 14273TG 1427314929XI MANG 140 CTCP XM HA TIENP.HUU 122/03/201924/03/2019CU CHICVĐTNĐ PHU LONG
5SG 2435SG 2435111360XANG DAU 1100 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201925/03/2019VINH XUONGVINH XUONG
6DT 10765DT 1076550340  TAN CANGBEN XL722/03/201924/03/2019PHU MYAN GIANG
7TG 5597TG 559760644 HOANG TRIEU 68CTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0122/03/201925/03/2019PHU MYTIEN GIANG
8SG 7984SG 7984120054  CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201924/03/2019CAI MEPCAN THO
9AG 24216AG 2421626432  CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201924/03/2019AN GIANGDONG THAP
10LA 06759LA 0675961443 MARAKIDUONG SONG NMSOWATCO-ĐT122/03/201926/03/2019LONG ANLONG AN
11DN 0001DN 000132839XANG DAU 325 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019DONG NAIDONG NAI
12AG 08062AG 080626218XI MANG 60 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
13SG 3826SG 3826118853GO 600 CANG LOTUSK1822/03/201924/03/2019CAN THODONG NAI
14BV 1517BV 1517202266CONTAINER 410 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPTHUONG PHUOC
15BTR 7648BTR 76484917XI MANG 48 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201925/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
16AG 06751AG 067516619XI MANG 65 CTY CP XM FICOFICO22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
17AG 21749AG 2174943438 MARAKIDUONG SONG NMSOWATCO-ĐT122/03/201926/03/2019DONG THAPCAN THO
18SG 0664SG 066465339CONTAINER 500 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUCTHU DUC
19VL 2917VL 291749845XI MANG 490 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201925/03/2019VINH LONGVINH LONG
20SG 7014SG 701425632XANG DAU 30 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
21AG 20304AG 20304150043SAT THEP 1000 CANG SAIGONK1222/03/201924/03/2019VINH XUONGVINH XUONG
22SG 3190SG 319028534XANG DAU 26 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019THU DUC/THU DUC/
23SG 6711SG 671147539XANG DAU 80 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201922/03/2019GO GIATHU DUC/
24TG 4423TG 44235818XI MANG 57 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019LONG ANLONG AN
25AG 22462AG 22462134056THAN 1150 CTCP XM HA LONGCẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL22/03/201925/03/2019KIEN GIANGBINH DUONG
26TG 5699TG 569955343 HOANG PHUONG VIGORCANG SAIGONB4322/03/201926/03/2019PHU MYDONG THAP
27HGI 5559HGI 5559261370CONTAINER 2000 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201924/03/2019DONG NAIDONG NAI
28TG 5887TG 588755542 AN BINH 18PHAO GEMADEPTPL0322/03/201926/03/2019PHU MYCAN THO
29TG 16317TG 1631760842 MY HUNGCTCP HAI LONGHL222/03/201926/03/2019PHU MYDONG THAP
30HD 1248HD 1248107156CLINKER 1000VINASHIP SEAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT422/03/201925/03/2019DONG NAILONG AN
31TV 4069TV 4069241574CONTAINER 1500 CANG BEN NGHEK15C22/03/201924/03/2019DONG NAIDONG NAI
32TG 14246TG 1424667045  TAN CANGBEN XL722/03/201925/03/2019PHU MYDONG THAP
33TG 13203TG 1320311621XI MANG 115 CTY CP XM FICOFICO22/03/201924/03/2019BINH DUONGBINH DUONG
34SG 3000SG 3000176761  B.CANG CONTAINER QT VNV122/03/201924/03/2019THU DUCCAI MEP
35SG 0672SG 067273444  TAN CANGBN_PH 122/03/201923/03/2019THU DUCCVDT SO 7
36SG 0929SG 092973444  TAN CANGBN_PH 122/03/201923/03/2019THU DUCTHU DUC
37SG 0671SG 067172644  TAN CANGBN_PH 122/03/201923/03/2019THU DUCTHU DUC
38BV 1839BV 1839189569  BEN CANG XANG DAU THANH LETHANH LE22/03/201923/03/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
39SG 1265SG 126556034  TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUC/DONG XUYEN PORT VUNG TAU
40CT 00020CT 0002063045CONTAINER 600 TAN CANGBN_PH 122/03/201923/03/2019THU DUC/AN GIANG
41BV 1126BV 1126104454CONTAINER 1000 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUC/CAI MEP
42BV 1828BV 1828258573CONTAINER 2200 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUC/CAI MEP
43CT 08568CT 08568258573CONTAINER 2200 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUC/CAI MEP
44SG 8037SG 803749544XI MANG 490 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019DONG NAIDONG NAI
45BV 0548BV 0548228071CONTAINER 2100 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUC/CAI MEP
46LA 06921LA 0692114123BOT DA 140 CANG SAIGONK12A22/03/201924/03/2019LONG ANLONG AN
47DT 22476DT 22476203171CONTAINER 1900 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUC/CAI MEP
48DT 23952DT 2395243336 STOVE OCEANCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0622/03/201926/03/2019PHU MYCAN THO
49SG 2309SG 230991460XANG DAU 850 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019VINH XUONGVINH XUONG
50TG 16686TG 1668667044 ROYAL 27CTCP HAI LONGHL122/03/201926/03/2019PHU MYDONG THAP
51LA 03355LA 0335574042CONTAINER 600MORNING VISHIPB.CANG CONTAINER QT VNV122/03/201926/03/2019THU DUC/BA RIA VUNG TAU
52BV 0537BV 0537228871CONTAINER 2100 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019THU DUC/CAI MEP
53BV 0546BV 0546104454CONTAINER 1000 TAN CANGBN_PH 122/03/201923/03/2019THU DUC/CAI MEP
54SG 4128SG 4128186264CONTAINER 1700 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPCAI MEP
55SG 6524SG 6524217068CONTAINER 2000 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPTHU DUC/
56SG 7576SG 7576139059CONTAINER 1200 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPCAN THO
57SG 2931SG 293171344CONTAINER 650 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAN THOLONG BINH
58SG 4857SG 4857129657CONTAINER 1100 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019AN GIANGCAN THO
59SG 7753SG 7753257174CONTAINER 2200 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201922/03/2019THU DUCTHU DUC
60SG 1157SG 115764017NIL  CANG SAIGONM122/03/201923/03/2019BEN NGUYEN KIEU Q1BEN NGUYEN KIEU Q1
61CM 24344CM 2434424125XI MANG 200 TAN CANGBEN XL722/03/201924/03/2019VINH LONGAN GIANG
62SG 1911SG 191150018NIL  CANG SAIGONM122/03/201923/03/2019BEN NGUYEN KIEU Q1BEN NGUYEN KIEU Q1
63SG 3220SG 3220152075CONTAINER 1200 TAN CANGBN_PH 122/03/201922/03/2019CAI MEPTHU DUC
64AG 19807AG 1980758344 MY HUNGCTCP HAI LONGHL222/03/201926/03/2019PHU MYCAN THO
65TG 5697TG 569742638 MY HUNGCTCP HAI LONGHL222/03/201926/03/2019PHU MYCAN THO
66CN CTCP CẢNG SÀI GÒN - XN LAI DẮT TÀU BIỂN       22/03/201924/03/2019  
67SG 2674SG 2674104153XANG DAU 1000 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019CAN THOVINH XUONG
68LA 06438LA 0643873245 STOVE OCEANCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0622/03/201926/03/2019PHU MYAN GIANG
69SG 6404SG 640440340XANG DAU 400 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
70SG 6305SG 630540643XANG DAU 200 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019THU DUC/CAN THO
71SG 2683SG 268396252XANG DAU 420 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
72LA 05239LA 05239149858CONTAINER 1200 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPLONG BINH
73DT 00207DT 0020713622  TAN CANGBEN XL722/03/201925/03/2019DONG THAPLONG AN
74HGI 5186HGI 5186112156CONTAINER 800 B.CANG CONTAINER QT VNV122/03/201924/03/2019CAI MEP VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
75BTR 1329BTR 13297418XI MANG 73 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
76BV 1134BV 113444940XI MANG 430 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
77SG 2933SG 2933100056THAN 800PACIFIC 01KHU NEO TLIENGNEO TL22/03/201925/03/2019KIEN GIANGLONG AN
78TG 9839TG 9839130157XANG DAU 1275 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
79BTR 5232BTR 52324517XI MANG 43 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
80BTR 0910BTR 09104218XI MANG 41 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201925/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
81BTR 0924BTR 092412220XI MANG 120 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201925/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
82VL 14878VL 1487859647XI MANG 450 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201924/03/2019CAN THOCAN THO
83SG 8061SG 8061148959THAN 1400PACIFIC 01CTCP HAI LONGHL322/03/201924/03/2019BINH DUONGCV ĐTNĐ SỐ 5
84AG 22424AG 22424150858THAN 1300PACIFIC 01CTCP HAI LONGHL322/03/201924/03/2019KIEN GIANGCVDT SO 2
85DT 23167DT 2316736037 MY HUNGCTCP HAI LONGHL222/03/201926/03/2019THU DUC/AN GIANG
86SG 1736SG 173675644XI MANG 747 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019DONG NAIDONG NAI
87SG 5980SG 5980151057THAN 1400LANKA JAYACTCPDVHHDK HUNG THAIBP2-HUNG THAI22/03/201925/03/2019DONG NAIDONG NAI
88SG 5343SG 534386041THIET BI 700 CANG SPCTSPCT 122/03/201925/03/2019LONG ANDONG NAI
89DN 0949DN 094993051  CTCP XM HA LONGCẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
90LA 07386LA 07386156865XANG DAU 1500 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019TAY NINHCAN THO
91SG 8259SG 8259243774CONTAINER 2000 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201923/03/2019CAI MEPCAI MEP
92LA 05386LA 0538614929XI MANG 140 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201925/03/2019BINH DUONGBINH DUONG
93SG 5976SG 5976200964XI LO 1800NGOC MINH 45 - BLCCANG SAIGONB4522/03/201925/03/2019LONG ANLONG AN
94AG 12178AG 1217849542 ROYAL 27CTCP HAI LONGHL122/03/201926/03/2019PHU MYKIEN GIANG
95TG 4717TG 471735637 HOANG PHUONG VIGORCANG SAIGONB4322/03/201926/03/2019PHU MYAN GIANG
96DN 0782DN 0782157360  XM THANG LONGXMTL 122/03/201924/03/2019BA RIA VUNG TAUKIEN GIANG
97DT 23684DT 23684105852CONTAINER 900 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAN THOCAN THO
98SG 4117SG 411757244CONTAINER 500 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019AN GIANGAN GIANG
99HD 0838HD 0838118358THAN 1100 CTY CP XM FICOFICO22/03/201925/03/2019LONG ANTAY NINH
100DN 0001DN 000132839XANG DAU 325 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019DONG NAIDONG NAI
101SG 3529SG 352955044CONTAINER 500 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019AN GIANGAN GIANG
102DN 0004DN 000460038XANG DAU 488 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019DONG NAIDONG NAI
103CT 01782CT 0178225634XANG DAU 250 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019CAN THOLONG AN
104TV 1919TV 191913528XANG DAU 125 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019LONG ANLONG AN
105DT 17399DT 1739970144PHAN HHOC 600 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201925/03/2019DONG THAPAN GIANG
106DN 0816DN 081666450XANG DAU 600 CANG SG PETROAPETRO22/03/201924/03/2019DONG NAICAT LO
107DT 00870DT 0087025638XANG DAU 250 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019DONG NAIDONG THAP
108CT 07258CT 0725852043XI MANG 300 CTCP XM HA TIENP.HUU 122/03/201924/03/2019CV ĐTNĐ SỐ 5THU DUC/
109TG 13901TG 1390114926XI MANG 147 CTCP XM HA TIENP.HUU 122/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
110SG 7264SG 7264257074CONTAINER 2200 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201924/03/2019THU DUCTHU DUC
111LA 05588LA 05588121055THAN 1000K OPALCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI22/03/201924/03/2019DONG NAILONG AN
112SG 4909SG 4909228071CONTAINER 2100 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPCAI MEP
113SG 4732SG 473281547XANG DAU 450 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019PHU MYCAI MEP
114SG 7571SG 7571234762CONTAINER 2200 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPCAI MEP
115TG 15566TG 15566110056  BEN CANG XANG DAU THANH LETHANH LE22/03/201924/03/2019 CAN THO
116SG 6718SG 6718246474CONTAINER 2200 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019CAI MEPCAI MEP
117TG 17189TG 1718973350XANG DAU 400 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201925/03/2019TIEN GIANGLONG AN
118SG 4742SG 474257144CONTAINER 500 TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019AN GIANGAN GIANG
119BTR 2886BTR 28862417XI MANG 23 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201924/03/2019BEN TREBEN TRE
120BTR 7242BTR 72424920XI MANG 48 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201924/03/2019BEN TREBEN TRE
121SG 6750SG 675059246XANG DAU 570 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019TRA VINHTRA VINH
122AG 08062AG 080626218XI MANG 60 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
123VL 3869VL 38695014XI MANG 48 CTCP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL22/03/201924/03/2019BEN TREBEN TRE
124SG 4707SG 4707137757CONTAINER 1200 TAN CANGBN_PH 122/03/201925/03/2019AN GIANGAN GIANG
125CT 02818CT 02818165661CLINKER 1600VINASHIP SEAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT422/03/201925/03/2019CAN THOCAN THO
126BTR 4086BTR 40867919XI MANG 78 K.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201924/03/2019BEN TREBEN TRE
127SG 4980SG 498099045NIL  KHU NEO GÒ GIAGG-322/03/2019  TRA VINH
128SG 5597SG 5597130046NIL  KHU NEO GÒ GIAGG-322/03/2019  TRA VINH
129SG 6331SG 633160337 NGOC MINH 45 - BLCCANG SAIGONB4522/03/201925/03/2019THU DUC/THU DUC/
130DT 10411DT 1041151042PHAN HHOC 500 CANG SAIGONTAN.T.222/03/201925/03/2019DONG THAPCAN THO
131SG 4942SG 494249845XANG DAU 420 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
132SG 1678SG 167828538XANG DAU 120 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019THU DUC/THU DUC/
133SG 3190SG 319028534XANG DAU 44 TONG KHO XDNB1AESSO22/03/201924/03/2019THU DUC/THU DUC/
134SG 7056SG 70564221NIL  KHU NEO S.RAPBO BANG22/03/201923/03/2019CAI MEP VUNG TAUTHU DUC/
135SG 3452SG 3452181562CONTAINER 1500 CẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201924/03/2019CAI MEPTHU DUC
136TG 9909TG 990959344  TAN CANGBN_PH 122/03/201924/03/2019AN GIANGAN GIANG
137DT 22977DT 22977112355  CTCP XM HA TIENP.HUU 222/03/201924/03/2019BINH DUONGKIEN LUONG