Lịch phương tiện thủy nội địa ngày 20/09/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTTên tàuSố ĐKDWTChiều dàiLoại hàng hóaTàu cập mạnKhu vực cảngCầu phaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng kế tiếpCảng cuối
1SG 2159SG 215942842NILJIU FENG LINGCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN20/09/201922/09/2019TP. HO CHI MINHTP. HO CHI MINH
2LA 00039LA 000395718BOT DA 56 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201922/09/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
3HTV 1401SG 8059152859THAN 1500TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201922/09/2019DONG NAIDONG NAI
4SOWATCO 18SG 3001176761CONTAINER 21 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201921/09/2019THU DUCCAI MEP
5HTV 1401SG 8059152859THAN 1500TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201924/09/2019DONG NAIDONG NAI
6TV 4803TV 480312322BOT DA 120 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201923/09/2019TRA VINHTRA VINH
7HTV 1401SG 8059152859THAN 1500TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201923/09/2019DONG NAIDONG NAI
8PHƯỚC LONG 24SG 5250152175CONTAINER 700 TAN CANGBN_PH 120/09/201921/09/2019THU DUCCAI MEP
9SOWATCO 09SG 067273444CONTAINER 520 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201921/09/2019THU DUCTHU DUC
10THỐNG NHẤT 27SG 6166139557THAN 1100JIU FENG LINGCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN20/09/201923/09/2019DONG NAILONG DIEN
11MINH THANHCT 0088246540XI MANG 460 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL20/09/201923/09/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
12THỐNG NHẤT 33SG 7116151060THAN 1200JIU FENG LINGCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN20/09/201923/09/2019DONG NAITP. HO CHI MINH
13AG 06751AG 067516619XI MANG 65 CTY CP XM FICOFICO20/09/201923/09/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
14CM 00199CM 0019929940XANG DAU 295 B.CẢNG XD PVOIL NHA BEPVOIL 120/09/201923/09/2019BEN TRESOC TRANG
15SOWATCO 06SG 087571443CONTAINER 320 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201921/09/2019THU DUCTHU DUC
16KG 57130KG 571309926  TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019HAU GIANGHAU GIANG
17ĐẠI PHÚC 2HGI 5467253476CONTAINER 660 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201922/09/2019DONG NAIDONG NAI
18SG 8238SG 8238130856  CTY CP XM FICOFICO20/09/201923/09/2019TAY NINHTAY NINH
19SOWATCO 14SG 067173444CONTAINER 100 TAN CANGC.LAI 120/09/201921/09/2019THU DUCTHU DUC
20SG 7764SG 7764156060THAN 1200JIU FENG LINGCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN20/09/201923/09/2019DONG NAITP. HO CHI MINH
21TG 13896TG 1389614927XI MANG 149 CNCTCP XM THANG LONGXMTL 220/09/201923/09/2019HAU GIANGHAU GIANG
22LA 02193LA 0219310621XI MANG 50 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 120/09/201922/09/2019LONG ANLONG AN
23AG 20220AG 2022026234XI MANG 260 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL20/09/201923/09/2019DONG THAPAN GIANG
24ĐN 1014ĐN 101489542 LL CHEN CHEN + LL 3002CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI20/09/201923/09/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
25ĐN 1021ĐN 1021 14 LL CHEN CHEN + LL 3002CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI20/09/201923/09/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
26HTV 201SG 5976200964THAN 1900TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201924/09/2019DONG NAICAN THO
27TG 14093TG 140937221XI MANG 70 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL20/09/201922/09/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
28SG 8244SG 824457043XI MANG 565 Cty Xi mang Chinfon HPCHINFON20/09/201923/09/2019DONG NAIDONG NAI
29THIEN NAMBV 047780849  CTY CP XM FICOFICO20/09/201923/09/2019BA RIA VUNG TAUKIEN LUONG
30VL 13330VL 133306017  TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0220/09/201923/09/2019VINH LONGVINH LONG
31AG 22135AG 2213519027  TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019LONG ANCAN THO
32VL 14855VL 148554921  TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0120/09/201923/09/2019VINH LONGVINH LONG
33DT 22984DT 2298450031PHAN HHOC 350 CANG SAIGONK620/09/201923/09/2019DONG THAPDONG THAP
34NAM SÔNG HẬU 3HGI 486373751  QUAN KHU 7VK10220/09/201922/09/2019CAN THOCAN THO
35THANH BÌNH 09HD 1656136761THAN 1352TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201923/09/2019DONG NAIDONG NAI
36DT 23073DT 2307337437 VANTAGE DREAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT520/09/201923/09/2019PHU MYCAN THO
37AG 10756AG 1075655542 FOUR EMERALDC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT820/09/201923/09/2019PHU MYAN GIANG
38THANH BINH 16HD 1277129860THAN 1150TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201923/09/2019DONG NAIDONG NAI
39DT 25380DT 2538059344 HAI BINH 16CTY CP NHA RONGB20NR20/09/201925/09/2019DONG THAPCAN THO
40CT 07035CT 0703550041 RIVERTECC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT920/09/201925/09/2019DONG THAPLONG AN
41TG 7227TG 722769445 FOUR EMERALDC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT820/09/201923/09/2019PHU MYDONG THAP
42TÂY NAM 01TV 191913528XANG DAU 125 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019LONG ANLONG AN
43DT 22975DT 2297510926XI MANG 100 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL20/09/201922/09/2019LONG ANLONG AN
44AG 23446AG 2344628734  TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019PHU MYTHU DUC/
45TV 4492TV 449218431XANG DAU 170 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019CAN THOKIEN GIANG
46HTV 156SG 6293159460THAN 1400TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201923/09/2019DONG NAITHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
47CT 08180CT 08180190065THAN 1890HUB 23 + MASSIVE 7CTY CP VT & GN HAI LONGHL120/09/201923/09/2019TAY NINHLONG AN
48ST 06117ST 0611729939 VANTAGE DREAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT520/09/201923/09/2019PHU MYCAN THO
49SAVIMEX 09DT 18586227575XANG DAU 2215 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019DONG THAPDONG THAP
50TAN CANG 15BV 0546105654CONTAINER 950 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019THU DUCCAI MEP
51TG 8888TG 888882647 VOSCO UNITYBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL920/09/201920/09/2019PHU MYTIEN GIANG
52HTV 156SG 6293159460THAN 1400TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201925/09/2019DONG NAITHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
53TAN CANG 25BV 0538243473CONTAINER 2100 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019THU DUC/CAI MEP
54GLS PETROLSG 625673650XANG DAU 232 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019THU DUC/THU DUC
55SG 6693SG 6693144857  CTY CP XM HA LONGCẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL20/09/201922/09/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
56TAY NAM 25SG 5505109454CONTAINER 950 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019THU DUC/CAN THO
57SG 8601SG 8601170061THAN 1600JIU FENG LINGCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN20/09/201923/09/2019DONG NAITP. HO CHI MINH
58LA 07727LA 077279823BOT DA 96 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201923/09/2019LONG ANLONG AN
59SONG HAU 08CT 0000864345CONTAINER 600 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019DONG THAPCAN THO
60SG 8548SG 854841940XANG DAU 16 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201923/09/2019BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
61HTV 1405SG 8102153459THAN 1400TOPASCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI20/09/201922/09/2019DONG NAIDONG NAI
62HÀM LUÔNG 8SG 2674104153XANG DAU 1000 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019VINH XUONGVUNG TAU
63PHUONG MINH 3TG 617973554XANG DAU 725 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
64LA 02174LA 021744316XI MANG 42 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 120/09/201922/09/2019LONG ANLONG AN
65BTR 4627BTR 46274517XI MANG 43 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC20/09/201923/09/2019BEN TREBEN TRE
66CT 08086CT 08086194964THAN 1935JIU FENG LINGCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN20/09/201923/09/2019DONG NAILONG AN
67HIỆP LỰC 04SG 6917216564  Cty Xi mang Chinfon HPCHINFON20/09/201923/09/2019AN NGAIAN NGAI
68HẬU GIANG 09HGI 5668170461CONTAINER 1300 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019CAI MEPCAN THO
69SG 4857SG 4857129657CONTAINER 1100 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019CAI MEPCAN THO
70CẦN THƠ 23CT 0202968045CONTAINER 600 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019CAN THOCAN THO
71SOWATCO 04SG 067471443CONTAINER 620 B.CANG CONTAINER QT VNV120/09/201921/09/2019THU DUCTHU DUC
72TAN CANG 21BV 0548228071CONTAINER 2000 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019THU DUC/CAI MEP
73SG 6711SG 671147539XANG DAU 35 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201923/09/2019THU DUC/VUNG TAU
74KHÁNH NHẬT 2SG 307570049XANG DAU 50 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019VUNG TAUTHU DUC/
75TG 5329TG 532955342 VOSCO UNITYBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL920/09/201925/09/2019DONG THAPDONG THAP
76CHAN LONG 03BV 113444940XI MANG 430 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL20/09/201923/09/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
77KIÊN GIANG 01KG 0006129640XANG DAU 280 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019KIEN GIANGKIEN GIANG
78TV 1430TV 143028536XANG DAU 270 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019TRA VINHTRA VINH
79TAY NAM 02SG 5860240076CONTAINER 2200 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019CAI MEPCVDT SO 2
80CẦN THƠ 99CT 0178225634XANG DAU 250 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019LONG ANLONG AN
81BTR 5850BTR 585014827XI MANG 290 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC20/09/201923/09/2019BEN TREBEN TRE
82BTR 7429BTR 74293016XI MANG 28 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC20/09/201923/09/2019BEN TREBEN TRE
83CAI MEP 17SG 5626207667CONTAINER 1800 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019CAI MEPCVDT SO 2
84AG 20811AG 2081181045THACH CAO 800THANH CONG 36CANG SAIGONB3920/09/201923/09/2019DONG NAIDONG NAI
85SG 7389SG 738913124XI MANG 130 CTY CP XM FICOFICO20/09/201922/09/2019CAN GIOCAN GIO
86SOWATCO 11SG 066973444CONTAINER 640 TAN CANGC.LAI 120/09/201922/09/2019THU DUCTHU DUC
87DONG PHUONG 09SG 313657244CONTAINER 500 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019AN GIANGAN GIANG
88THỐNG NHẤT 37SG 7451146059THAN 1250JIU FENG LINGCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN20/09/201923/09/2019DONG NAICV ĐTNĐ SỐ 5
89DN 0949DN 094993051DA PU CNCTCP XM THANG LONGXMTL 120/09/201923/09/2019AN NGAIAN NGAI
90PHU MY 02SG 202377944CONTAINER 700 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019THU DUC/THU DUC/
91NEWPORT CYPRESS 02BV 1233240173CONTAINER 452 TAN CANGC.LAI 120/09/201922/09/2019THUONG PHUOCCAI MEP
92PV OIL TRANS 08SG 703543641XANG DAU 386 B.CẢNG XD PVOIL NHA BEPVOIL 120/09/201923/09/2019AN GIANGAN GIANG
93PV OIL TRANS 06SG 6360141564XANG DAU 1400 B.CẢNG XD PVOIL NHA BEPVOIL 120/09/201923/09/2019CAN THOCAN THO
94HẢI MINH 56SG 670393553CONTAINER 900 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019THU DUC/CAN THO
95KG 57761KG 5776155848XANG DAU 515 TONG KHO XDNB3BSHELL20/09/201923/09/2019KIEN GIANGKIEN GIANG
96PHÚ THUẬN 2SG 268396252XANG DAU 50 TONG KHO XDNB3AESSO20/09/201923/09/2019BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
97NGUYEN PHATSG 653380551CONTAINER 700 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019AN GIANGCAN THO
98HẢI MINH 68SG 8091173562CONTAINER 1400 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019CAN THOCAN THO
99THÁI VĨNH 01SG 733542339 VIETSUN HARMONYCANG BEN NGHEK15C20/09/201922/09/2019THU DUC/THU DUC/
100THANH LỄ 02BD 002768546  KHU NEO SOAI RAPBO BANG20/09/201921/09/2019CAI MEPBINH DUONG
101TÀI LỘCSG 563314531XANG DAU 30 KHU NEO SOAI RAPBO BANG17/09/201922/09/2019DONG NAIGO DA
102DONG PHUONG 19SG 411757244CONTAINER 500 TAN CANGBN_PH 120/09/201922/09/2019AN GIANGAN GIANG
103TÂN PHÚ 7SG 371757344XANG DAU 180 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019THU DUC/THU DUC/
104AG 22309AG 22309134056  CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 120/09/201923/09/2019THI VAIKIEN GIANG
105HIỆP LỰC 05SG 6973182063  CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 120/09/201923/09/2019AN NGAIAN NGAI
106AG 23515AG 23515570  RIVERTECC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT920/09/201923/09/2019PHU MYCAN THO
107TG 5121TG 512110022XI MANG 98 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 120/09/201922/09/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
108BD 0658BD 065838740XI MANG 380 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 120/09/201923/09/2019BINH DUONGBINH DUONG
109LA 05464LA 0546455542 VANTAGE DREAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT520/09/201923/09/2019PHU MYLONG AN
110AG 21898AG 2189883347SAT THEP 820 TAN CANGBN_PH 120/09/201923/09/2019AN GIANGAN GIANG
111DT 23033DT 230338425XI MANG 82 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL20/09/201923/09/2019DONG THAPDONG THAP
112MEKONG 8AG 24222367180CONTAINER 1883 TAN CANGC.LAI 120/09/201922/09/2019THUONG PHUOCPHNOMPENH
113BTR 7040BTR 70407219XI MANG 71 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC20/09/201923/09/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
114BTR 7545BTR 754522030XI MANG 217 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC20/09/201923/09/2019VINH LONGTRA VINH
115SG 6305SG 630540643XANG DAU 65 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201923/09/2019DONG NAIBA RIA VUNG TAU
116SG 8431SG 843199952  TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0120/09/201923/09/2019KIEN LUONGKIEN LUONG
117HTV 1411SG 8154151159  CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 120/09/201921/09/2019GO GIAKIEN GIANG
118HTV 1411SG 8154151159THACH CAO 1500V AVOCETCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI20/09/201923/09/2019TP. HO CHI MINHTP. HO CHI MINH
119HTV 1410SG 8111152859THACH CAO 1500V AVOCETCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI20/09/201923/09/2019TP. HO CHI MINHTP. HO CHI MINH
120ĐÔNG HÒA 08DN 094864846XANG DAU 600 CANG SG PETROAPETRO20/09/201922/09/2019DONG NAIDONG NAI
121KG 57599KG 5759925833XANG DAU 250 TONG KHO XDNB1AESSO20/09/201922/09/2019KIEN GIANGKIEN GIANG