Vị trí tàu tại cảng ngày 06/04/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 TAN CANG 01VIET NAM    
 TAN CANG 12VIET NAM    
 TC-06VIET NAM    

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BẾN NGHÉ

 ATLANTIC OCEANVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK15C06/04/202006/04/2020 - 09:30
 BANGLAR SAMRIDDHIBANGLADESHBẾN CẢNG BẾN NGHÉK15B06/04/202006/04/2020 - 11:00
 DONGTHIENPHU GOLDENVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉB27B17/03/202017/03/2020 - 10:00
 MING MANPALAUBẾN CẢNG BẾN NGHÉBP3_BN22/08/201911/03/2020 - 12:00
 PHUC KHANHVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK1522/01/202026/03/2020 - 06:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG

 GULFSTREAMFRANCEBẾN CẢNG BIỂN ĐÔNGB.DONG223/04/201802/06/2018 - 21:00
 ISABELLA ROSETHAILANDBẾN CẢNG BIỂN ĐÔNGB.DONG220/06/201921/06/2019 - 15:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BÔNG SEN

 VINAFCO 28VIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1805/04/202005/04/2020 - 21:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)

 APL CAIROSINGAPOREBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 506/04/202006/04/2020 - 19:00
 BALEARESMARSHALL ISLBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 106/04/202006/04/2020 - 19:00
 CAI MEP 10VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 128/07/201328/07/2013 - 09:00
 DONGJIN VOYAGERKOREABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 706/04/202006/04/2020 - 17:00
 MEKONG 8VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL719/02/202019/02/2020 - 02:00
 NORDAMSTELCYPRUSBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 406/04/202006/04/2020 - 18:00
 PHUOC LONG 06VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 101/03/201301/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 10VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 108/03/201308/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 16VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 113/07/201713/07/2017 - 20:00
 PHUOC LONG 18VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 230/09/201630/09/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 20VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 210/06/201610/06/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 22VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 301/04/201601/04/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 24VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 113/09/201613/09/2016 - 02:00
 PHUOC LONG 26VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 212/05/201612/05/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 28VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 121/12/201621/12/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 30VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 229/07/201629/07/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 32VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 321/09/201621/09/2016 - 08:00
 PHUOC LONG 34VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 225/07/201625/07/2016 - 18:00
 TAN CANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 126/07/201826/12/2019 - 18:00
 TAN CANG 04VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 103/11/201803/11/2018 - 01:00
 TAN CANG 08VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/07/201627/07/2016 - 19:00
 TAN CANG A1VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 127/02/202027/02/2020 - 12:30
 TAN CANG A2VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 201/08/201901/08/2019 - 11:00
 TAN CANG A3VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 215/06/201915/06/2019 - 13:30
 TAN CANG A5VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/03/202027/03/2020 - 22:30
 TAN CANG A9VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 221/11/201921/11/2019 - 20:30
 WAN HAI 271SINGAPOREBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 106/04/202006/04/2020 - 11:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

 BINH ANVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNU SSIC06/04/202006/04/2020 - 06:00
 CHAO ANOMATHAILANDBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB214/03/202016/03/2020 - 06:00
 FALCON 09VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB06/04/202006/04/2020 - 06:00
 HAI DUONG 12VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB06/04/202006/04/2020 - 06:00
 HOA BINH SHIP 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB14/08/201914/08/2019 - 04:00
 HOA BINH SHIP 30VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 03/10/2018 - 08:00
 NHA BE 06VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB23/03/202005/04/2020 - 16:00
 SSIC - 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITC

 MCC MANDALAYTURKEYBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO206/04/202006/04/2020 - 13:00
 THANH CONG 68VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAM

 HAIAN TIMEVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV306/04/202006/04/2020 - 11:00
 VIETSUN INTEGRITYVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV217/10/201917/10/2019 - 21:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

 SEA BOXER/9122265VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 106/04/202006/04/2020 - 04:00
 SEAWINNERVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 115/03/202015/03/2020 - 17:00
 TIEN MINHVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 124/03/202024/03/2020 - 07:30
 TIEN THANGVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 106/04/202006/04/2020 - 04:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚC

 CDT 3000VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 10:00
 LA 05736VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 LA 06827VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 LA 07107VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 LA 07451VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 LA 07682VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 SG 2183VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 SG 4874VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 SG 5623VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 SG 6208VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 TG 14245VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 TG 14604VIET NAMBẾN CẢNG ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚ

 FALCON 15VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU20/03/202020/03/2020 - 01:00
 MELL SEROJAMONGOLIABẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU20/01/201720/01/2017 - 11:00
 PACIFIC OCEAN 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU04/11/201906/11/2019 - 10:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

 BINH AN 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN25/09/201828/09/2019 - 11:00
 BINH AN 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN06/04/201906/04/2019 - 17:00
 HAI DUONG 29VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR124/03/202005/04/2020 - 16:00
 LONG PHU 11VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR216/03/202002/04/2020 - 12:30
 ROYAL 26VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR205/08/201410/01/2020 - 17:00
 SHIPMARIN STARVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR217/03/201627/02/2020 - 06:00
 SONG GIANHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 SOUTHERN GROWTHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR312/11/201922/11/2019 - 12:00
 VTC PLANETVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR121/02/202006/04/2020 - 15:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)

 PHUONG LINH 16VIET NAMBẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)CẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL04/04/202006/04/2020 - 07:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG RAU QUẢ

 DAI DUONG 04VIET NAMBẾN CẢNG RAU QUẢK16 *02/01/201802/01/2018 - 16:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN

 B100VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI20/04/201703/04/2020 - 23:00
 BIEN DONG 189VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB3901/04/202001/04/2020 - 14:00
 BINH AN VICTORIAVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB2022/03/202022/03/2020 - 12:00
 CSG 32VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI17/06/201405/02/2015 - 05:30
 CSG 96VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI24/07/201424/07/2014 - 12:00
 CSG 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1021/06/201921/06/2019 - 08:00
 CSG 99VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1008/11/201908/11/2019 - 17:00
 FORTUNE NAVIGATORVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12B06/04/202006/04/2020 - 19:00
 HUAN LUYEN 02VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI08/01/202008/01/2020 - 15:00
 NASICO EAGLEVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12A06/04/202006/04/2020 - 10:00
 NGAN LONGVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00
 PHU AN 36VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK726/03/202026/03/2020 - 10:00
 TRADE WINDSHONGKONGBẾN CẢNG SÀI GÒNM330/12/201930/12/2019 - 09:00
 VIMARU PEARLVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK804/04/202004/04/2020 - 02:00
 VINACOMIN HA NOIVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTAN.T.205/04/202005/04/2020 - 22:00
 VTB BRAVEPANAMABẾN CẢNG SÀI GÒNK213/03/202013/03/2020 - 10:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC

 CAI LAN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00
 HAI PHUONG ASIAVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 302/04/202002/04/2020 - 13:00
 NAM TIEN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 TDC 96VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 301/11/201501/11/2015 - 10:00
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚC

 THUAN THIENVIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0116/01/201818/01/2018 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG II

 NAM HAI 1VIET NAMBẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG IIH.G II02/06/201910/08/2019 - 17:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONG

 NINHCO 66VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 104/04/202006/04/2020 - 17:00
 THANH HUNG 06VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 104/04/202005/04/2020 - 02:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

 ORCHIDLIBERIABẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL926/03/202026/03/2020 - 14:00
 VIET THUAN 189VIET NAMBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL9 *06/04/202006/04/2020 - 20:00

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 HOA BINH 09VIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT503/04/202003/04/2020 - 12:00

Khu vực cảng: CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAI

 FAREAST HOPEHONGKONGCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI30/03/202030/03/2020 - 02:00
 SG 5684VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI *04/12/201803/04/2020 - 13:00
 SINARAN HANDALMALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/03/201915/04/2019 - 19:00
 VICTORIOUSLIBERIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI05/04/202005/04/2020 - 16:00
 VIET THUAN 235VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI *05/04/202005/04/2020 - 08:00
 VNL 05 + VNL 06VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI19/03/201819/03/2018 - 08:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁI

 VNL 06VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI24/07/201908/01/2020 - 02:00
 VNL 07VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI04/04/202004/04/2020 - 22:00
 VNL 08VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI15/12/201801/10/2019 - 18:00
 VNL RUBYVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI04/04/202004/04/2020 - 04:00

Khu vực cảng: CT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH

 DUONG DONG 18VIET NAMCT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHU X5114/01/202030/01/2020 - 09:30

Khu vực cảng: CTY CP DVXD HH

 HTK SUNRISEVIET NAMCTY CP DVXD HHVC-SSV204/04/202005/04/2020 - 09:00

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 TIEN PHAT 25VIET NAMCTY CP NHA RONGBP-SR302/04/202002/04/2020 - 07:00
 VINH 02VIET NAMCTY CP NHA RONGBP-SR420/03/202020/03/2020 - 10:00

Khu vực cảng: CTY CP TMDV PHU MY

 HOW YU NO.1BELIZECTY CP TMDV PHU MYB.PM 229/12/201629/12/2016 - 07:00

Khu vực cảng: CTY CP VT & GN HAI LONG

 HTK CONFIDENCEVIET NAMCTY CP VT & GN HAI LONGHL205/04/202005/04/2020 - 06:00
 LEO STAR ILIBERIACTY CP VT & GN HAI LONGHL305/03/202005/03/2020 - 10:30
 THANG LOI 09 -ALCIVIET NAMCTY CP VT & GN HAI LONGHL104/04/202006/04/2020 - 09:00

Khu vực cảng: CTY CPDV VTB HAI VAN

 BOCHEM ANTWERPMARSHALL ISLCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN02/04/202003/04/2020 - 09:00
 DNB 01VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN25/11/201925/11/2019 - 08:00
 GMB ASTERIALIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN06/04/202006/04/2020 - 04:00
 HAIVANSHIP 06VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANTL1027/03/202027/03/2020 - 09:30
 KIEVVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN02/03/202002/03/2020 - 13:00
 LENALIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN30/09/201713/03/2020 - 18:00
 PETER OLDENDORFFLIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN01/04/202003/04/2020 - 10:30

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 COMMON CALYPSOGREECECTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0613/03/202015/03/2020 - 05:00
 GOLDEN ATLANTICPANAMACTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 01 *06/03/202004/04/2020 - 15:30
 TK 61VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0626/12/201926/12/2019 - 22:00

Khu vực cảng: CTY FALCON

 VB GUARDIANVIET NAMCTY FALCONB2 FCON13/02/202020/03/2020 - 10:00
 VB LONGCHAMPVIET NAMCTY FALCONB2 FCON15/02/202019/03/2020 - 10:00

Khu vực cảng: Cty Xi mang Chinfon HP

 DAI DUONG 16VIET NAMCty Xi mang Chinfon HPCHINFON06/04/202006/04/2020 - 09:30

Khu vực cảng: KHU NEO CAN GIO

 HOANG DUONG 88VIET NAMKHU NEO CAN GIOCG-0606/04/202006/04/2020 - 17:00

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 MEKONGTRANS 02VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0730/03/202031/03/2020 - 05:00
 MINH THUY 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1011/12/201921/02/2020 - 16:30
 NAM CUONG 8888VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0902/04/202003/04/2020 - 03:00
 PHUONG NGA 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0110/10/201910/10/2019 - 04:00
 ROYAL 18VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1305/04/202006/04/2020 - 08:00
 SILVER SEAVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0810/01/202015/01/2020 - 16:00
 SOUTHERN THRIVINGVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0518/03/202002/04/2020 - 12:30
 VISSAI VCT 12VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1201/04/202006/04/2020 - 01:00

Khu vực cảng: KHU NEO SOAI RAP

 BINH AN 22VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG19/04/201619/04/2016 - 13:00
 DUONG DONG 09VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG05/04/202005/04/2020 - 07:00
 HẠ LONG 282VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1228/02/202028/02/2020 - 10:00
 HAM LUONG 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/08/201215/08/2012 - 12:00
 HAM LUONG 03VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/12/201306/12/2013 - 07:00
 HAM LUONG 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/06/201911/06/2019 - 07:30
 HOA PHU 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/10/201815/10/2018 - 01:00
 HOANG LONG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG13/04/201513/04/2015 - 09:00
 HOANG LONG 04/SG2292VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/04/201520/04/2015 - 10:00
 HUNG PHUC 1VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/09/201924/09/2019 - 15:00
 KIM MINH 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/04/201523/04/2015 - 05:00
 KIM MINH 08VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/06/201507/06/2015 - 03:00
 LA 05661VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/03/202002/03/2020 - 07:00
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG30/03/202030/03/2020 - 14:00
 LONG HUNG 3VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/03/202012/03/2020 - 13:00
 MY DUNG 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1205/03/202005/03/2020 - 10:00
 MY DUNG 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/04/202005/04/2020 - 17:00
 MY DUNG 11VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1205/03/202005/03/2020 - 10:00
 MỸ DUNG 5VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1205/03/202005/03/2020 - 10:00
 MY DUNG 7VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/04/202005/04/2020 - 17:00
 MY DUNG 8VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1118/03/202018/03/2020 - 15:00
 NEW LIFEVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG11/10/201911/10/2019 - 04:00
 NHAT MY 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/06/201712/06/2017 - 14:00
 PACIFIC 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG01/04/202001/04/2020 - 05:00
 PACIFIC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG25/03/202025/03/2020 - 06:00
 PACIFIC 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG27/12/201927/12/2019 - 03:00
 PHU LOC 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG04/04/202004/04/2020 - 12:00
 PHU LOC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG16/02/202025/03/2020 - 08:00
 PHU LOC 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG05/04/202005/04/2020 - 15:00
 PHU LOC 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/04/202006/04/2020 - 23:00
 PHU LOC 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/01/202006/01/2020 - 07:00
 PHUONG HOANG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG02/05/201502/05/2015 - 04:00
 PRINCE RIVERVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG02/04/202002/04/2020 - 04:00
 SEA DRAGON 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG16/07/201501/09/2015 - 10:00
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 1737VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/05/201815/05/2018 - 10:00
 SG 1977VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/201314/04/2013 - 12:00
 SG 8530VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG29/03/202029/03/2020 - 22:30
 SHIPMARINE 25VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG28/11/201428/11/2014 - 17:00
 SKLCAMBODIAKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/10/201415/02/2015 - 09:00
 SOKIMEX 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/07/201415/07/2014 - 08:00
 SOKIMEX 04VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/02/201812/02/2018 - 13:00
 SOKIMEX 14VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/08/201408/08/2014 - 15:00
 STAR LINEMONGOLIAKHU NEO SOAI RAPSR-0602/04/202003/04/2020 - 05:00
 TAN PHONG 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG03/04/201303/04/2013 - 10:00
 TAN PHONG 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG27/03/201327/03/2013 - 10:00
 THANH CONG 666VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0905/04/202006/04/2020 - 07:00
 THANH CONG 888VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0904/04/202004/04/2020 - 05:00
 THUAN THONGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG18/01/201818/01/2018 - 09:00
 TIEN QUANG 68VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1006/04/202006/04/2020 - 23:00
 TRADOCO 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/02/201812/07/2018 - 13:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: KHU NEO TLIENG

 MARCUSLIBERIAKHU NEO TLIENGNEO TL27/03/202031/03/2020 - 15:30
 MAXLIBERIAKHU NEO TLIENGNEO TL27/03/202031/03/2020 - 16:00

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 AQUAMARINEVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT29/03/202029/03/2020 - 00:00
 AUTAIPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT06/04/202006/04/2020 - 10:00
 CAPE FERROLMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT06/04/202006/04/2020 - 19:30
 CSCL PANAMAHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT06/04/202006/04/2020 - 17:00
 FAREAST HONESTYHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT31/07/201924/08/2019 - 15:00
 NEW GALAXYMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT30/03/202030/03/2020 - 16:00
 OCEAN 18VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/04/202005/04/2020 - 16:00
 PACIFIC TALENTPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT31/03/202031/03/2020 - 06:00
 PETROLIMEX 06VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT10/11/201913/11/2019 - 16:00
 SFL TYNEHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT26/03/202026/03/2020 - 17:00
 SITC HAIPHONGHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT06/04/202006/04/2020 - 18:00
 ST GREENLIBERIAKHU NEO VTAUNEO VT06/04/202006/04/2020 - 18:00
 THANH HUNG 08VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT02/04/202005/04/2020 - 02:00
 VIET PHUC 02VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT06/04/202006/04/2020 - 23:00
 VISSAI VCT 05VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/01/202008/01/2020 - 22:00
 VTB STARVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT04/04/202004/04/2020 - 18:00
 VU GIA 668VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/04/202005/04/2020 - 10:00

Khu vực cảng: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76

 TRUONG PHAT 45VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN7609/04/201920/01/2020 - 22:30

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 FALCON 10VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0307/05/201916/03/2020 - 18:00
 FALCON 16VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0330/03/202030/03/2020 - 13:00
 FALCON 17VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0302/04/202002/04/2020 - 20:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00
 KOTA JAYAHONGKONGPHAO GEMADEPTPL0306/04/202006/04/2020 - 12:00
 VIET HAI SUNVIET NAMPHAO GEMADEPTPL0422/03/202022/03/2020 - 22:00

Khu vực cảng: SG.SHIPYAR CLAI

 H1058TAIWANSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 16/03/2017 - 05:00
 INDOCHINE IIVIET NAMSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 14/07/2017 - 12:00
 LEWEK HERCULESDOMINICASG.SHIPYAR CLAISHIPYARD06/10/201706/10/2017 - 06:30

Khu vực cảng: TONG KHO XDNB

 AULAC CONIFERVIET NAMTONG KHO XDNB3BSHELL05/04/202006/04/2020 - 12:00
 LONG PHU 20VIET NAMTONG KHO XDNB4BSHELL05/04/202006/04/2020 - 13:00
 PETROLIMEX 10VIET NAMTONG KHO XDNB1AESSO05/04/202006/04/2020 - 10:00
 VINABUNKER 01VIET NAMTONG KHO XDNB4BSHELL06/04/202006/04/2020 - 12:00