Vị trí tàu tại cảng ngày 24/01/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 TAN CANG 01VIET NAM    
 TAN CANG 12VIET NAM    
 TC-06VIET NAM    

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BÔNG SEN

 BIEN MOI 03VIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1826/11/201926/11/2019 - 10:00
 SAI GON XANH 05VIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1725/11/201925/11/2019 - 13:30
 SG 8530VIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1826/11/201926/11/2019 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

 HOA BINH SHIP 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB14/08/201914/08/2019 - 04:00
 HOA BINH SHIP 30VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 03/10/2018 - 08:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB325/12/201925/12/2019 - 14:00
 SSIC - 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00
 VTC SUNVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNU SSIC18/12/201916/01/2020 - 07:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT NHÀ BÈ

 TTC PIONEERVIET NAMBẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT NHÀ BÈNAVIOIL223/01/202023/01/2020 - 21:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

 BINH AN 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN25/09/201828/09/2019 - 11:00
 BINH AN 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN06/04/201906/04/2019 - 17:00
 FALCON 09VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN29/11/201929/11/2019 - 07:00
 INLACO ACCORDPANAMABẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR110/01/202013/01/2020 - 19:00
 MINH THUY 06VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN11/12/201918/01/2020 - 11:00
 MP STARVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR1 *23/01/202023/01/2020 - 21:00
 ROYAL 26VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR205/08/201410/01/2020 - 17:00
 SHIPMARIN STARVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR217/03/201614/01/2020 - 16:00
 SONG GIANHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 SOUTHERN GROWTHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR312/11/201922/11/2019 - 12:00

Khu vực cảng: BEN CANG SAI GON - HIEP PHUOC

 CAI LAN 03VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00
 NAM TIEN 03VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 SEXTAPANAMABEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 212/01/202013/01/2020 - 16:00
 TDC 96VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 301/11/201501/11/2015 - 10:00
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 HAI HA 58VIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT418/01/202018/01/2020 - 04:00
 TRANG AN 07PANAMAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT513/01/202013/01/2020 - 10:00

Khu vực cảng: CANG BEN NGHE

 JIN JIHONGKONGCANG BEN NGHEK15B23/01/202023/01/2020 - 11:00
 MORNING VINAFCOVIET NAMCANG BEN NGHEB27B23/01/202024/01/2020 - 14:00
 NASICO SKYVIET NAMCANG BEN NGHEK1523/01/202023/01/2020 - 23:00
 PHUC HUNGVIET NAMCANG BEN NGHEK15C23/01/202023/01/2020 - 12:00
 PHUC KHANHVIET NAMCANG BEN NGHEB27A22/01/202022/01/2020 - 06:00

Khu vực cảng: CANG BIEN DONG

 GULFSTREAMFRANCECANG BIEN DONGB.DONG223/04/201802/06/2018 - 21:00
 ISABELLA ROSETHAILANDCANG BIEN DONGB.DONG220/06/201921/06/2019 - 15:00

Khu vực cảng: CẢNG CONTAINER QT SP-ITC

 THANH CONG 68VIET NAMCẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMCẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00

Khu vực cảng: CANG DTV CAI LAN

 ALESSASINGAPORECANG DTV CAI LANCALOFIC24/01/202024/01/2020 - 22:00

Khu vực cảng: CANG SAIGON

 ASL MERCURYLIBERIACANG SAIGONK12C24/01/202024/01/2020 - 05:00
 B100VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI20/04/201719/01/2020 - 16:00
 BINH AN VALIANTVIET NAMCANG SAIGONB2011/12/201911/12/2019 - 11:00
 BINH AN VICTORIAVIET NAMCANG SAIGONB2007/01/202007/01/2020 - 11:00
 CSG 32VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI17/06/201405/02/2015 - 05:30
 CSG 96VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI24/07/201424/07/2014 - 12:00
 CSG 98VIET NAMCANG SAIGONK1021/06/201921/06/2019 - 08:00
 CSG 99VIET NAMCANG SAIGONK1008/11/201908/11/2019 - 17:00
 HUAN LUYEN 02VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI08/01/202008/01/2020 - 15:00
 NGAN LONGVIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00
 NIOVI. GRMARSHALL ISLCANG SAIGONK1017/01/202017/01/2020 - 18:00
 TRADE WINDSHONGKONGCANG SAIGONM330/12/201930/12/2019 - 09:00
 TRUONG HAI STAR 3VIET NAMCANG SAIGONB2220/01/202021/01/2020 - 00:30

Khu vực cảng: CANG SG PETRO

 GT LIBERTYPANAMACANG SG PETROBPETRO23/01/202023/01/2020 - 08:00

Khu vực cảng: CANG SPCT

 HAIVANSHIP 06VIET NAMCANG SPCTSPCT 121/01/202021/01/2020 - 17:00
 SEA BOXER/9122265VIET NAMCANG SPCTSPCT 130/11/201930/11/2019 - 19:00
 TIEN MINHVIET NAMCANG SPCTSPCT 109/01/202009/01/2020 - 04:00
 TIEN THANGVIET NAMCANG SPCTSPCT 126/12/201926/12/2019 - 16:00

Khu vực cảng: CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAI

 SINARAN HANDALMALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/03/201915/04/2019 - 19:00
 VNL 02VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI20/01/202020/01/2020 - 16:00
 VNL 03VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI20/01/202020/01/2020 - 16:00
 VNL 05 + VNL 06VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI19/03/201819/03/2018 - 08:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁI

 MYRSINIMARSHALL ISLCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI24/01/202024/01/2020 - 21:00
 SG 5684VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI *04/12/201831/08/2019 - 10:00
 SOUTH STARVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI *15/01/202015/01/2020 - 21:30
 VNL 06VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI24/07/201908/01/2020 - 02:00
 VNL 08VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI15/12/201801/10/2019 - 18:00
 VNL EXPLORERVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI24/01/202024/01/2020 - 19:30
 VNL VOYAGERVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI12/12/201912/12/2019 - 11:00

Khu vực cảng: CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

 ADVANTAGEPANAMACÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC22/01/202022/01/2020 - 19:00

Khu vực cảng: CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAM

 VIETSUN INTEGRITYVIET NAMCONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV217/10/201917/10/2019 - 21:30

Khu vực cảng: CT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH

 VINH KHANG 02VIET NAMCT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX5125/03/201725/03/2017 - 21:00

Khu vực cảng: CTY CP DVXD HH

 GLORY STARVIET NAMCTY CP DVXD HHVC-SSV119/01/202021/01/2020 - 09:30

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 VEGA STARVIET NAMCTY CP NHA RONGB20NR24/01/202024/01/2020 - 15:00

Khu vực cảng: CTY CP TMDV PHU MY

 HOW YU NO.1BELIZECTY CP TMDV PHU MYB.PM 229/12/201629/12/2016 - 07:00

Khu vực cảng: CTY CP VT & GN HAI LONG

 HAIAN MINDVIET NAMCTY CP VT & GN HAI LONGHL223/01/202024/01/2020 - 10:30
 ROYAL AQUAKOREACTY CP VT & GN HAI LONGHL124/01/202024/01/2020 - 16:00

Khu vực cảng: CTY CPDV VTB HAI VAN

 DESERT EAGLEGREECECTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN10/01/202010/01/2020 - 14:00
 DNB 01VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN25/11/201925/11/2019 - 08:00
 FENGHAI 35CHINACTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN21/01/202021/01/2020 - 10:30
 LENALIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN30/09/201716/01/2020 - 19:30
 SEA EAGLEVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN22/01/202022/01/2020 - 13:30

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 TK 61VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0626/12/201926/12/2019 - 22:00
 TU SONVIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0114/01/202019/01/2020 - 07:00

Khu vực cảng: CTY FALCON

 CLODOMIRAPANAMACTY FALCONB2 FCON28/12/201929/12/2019 - 01:00

Khu vực cảng: CTY TNHH AN PHU

 MELL SEROJAMONGOLIACTY TNHH AN PHUAN PHU20/01/201720/01/2017 - 11:00
 PACIFIC OCEANPANAMACTY TNHH AN PHUAN PHU24/01/202024/01/2020 - 12:00
 PACIFIC OCEAN 01VIET NAMCTY TNHH AN PHUU.ANPHU04/11/201906/11/2019 - 10:30

Khu vực cảng: CTY TNHH HOA DAU L.T.C

 BITUMEN HIKARIPANAMACTY TNHH HOA DAU L.T.CLATACA23/01/202024/01/2020 - 07:30

Khu vực cảng: KHU NEO CAN GIO

 VINH PHAT 12VIET NAMKHU NEO CAN GIOCG-0512/02/201801/07/2018 - 06:00

Khu vực cảng: KHU NEO GÒ GIA

 CANDY 29+CANDY 30VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00
 CANDY 36VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00
 SG 7064VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 AULAC CONIFERVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0221/01/202024/01/2020 - 10:00
 BICH THANH 28VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1119/01/202022/01/2020 - 09:00
 CAPRICORN 25MONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0116/01/202017/01/2020 - 21:00
 HOA BINH 27VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0630/12/201918/01/2020 - 10:15
 HOA BINH 45VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0518/01/202018/01/2020 - 21:00
 KON TA MARUMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-1018/01/202018/01/2020 - 14:30
 LONGHUNG 2VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0714/01/202014/01/2020 - 14:00
 ROYAL 27VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0319/01/202021/01/2020 - 14:30
 SILVER SEAVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0810/01/202015/01/2020 - 16:00
 TUAN CUONG 88VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0912/01/202020/01/2020 - 17:00
 VIET STARVIET NAMKHU NEO NHA BENB-1314/01/202016/01/2020 - 14:30

Khu vực cảng: KHU NEO SOAI RAP

 BIEN MOI 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG17/01/202017/01/2020 - 15:00
 BINH AN 22VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG19/04/201619/04/2016 - 13:00
 BINH AN RESEARCHVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG21/11/201921/11/2019 - 12:00
 BOURBON CALIMAVANUATUKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201727/05/2019 - 08:00
 DUONG DONG 17VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/01/202024/01/2020 - 11:00
 DUONG DONG 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/01/202014/01/2020 - 11:30
 HAM LUONG 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/08/201215/08/2012 - 12:00
 HAM LUONG 03VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/12/201306/12/2013 - 07:00
 HAM LUONG 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/06/201911/06/2019 - 07:30
 HOA PHU 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/10/201815/10/2018 - 01:00
 HOANG LONG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG13/04/201513/04/2015 - 09:00
 HOANG LONG 04/SG2292VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/04/201520/04/2015 - 10:00
 HUNG PHUC 1VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/09/201924/09/2019 - 15:00
 KIM MINH 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/04/201523/04/2015 - 05:00
 KIM MINH 08VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/06/201507/06/2015 - 03:00
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/12/201916/01/2020 - 15:00
 LONG PHU 08VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG19/01/202019/01/2020 - 07:00
 NEW LIFEVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG11/10/201911/10/2019 - 04:00
 NHAT MY 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/06/201712/06/2017 - 14:00
 PACIFIC 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG27/12/201927/12/2019 - 03:00
 PHU LOC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG22/01/202022/01/2020 - 17:00
 PHU LOC 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/01/202024/01/2020 - 23:00
 PHU LOC 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/01/202006/01/2020 - 07:00
 PHUONG HOANG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG02/05/201502/05/2015 - 04:00
 PRINCE RIVERVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/01/202024/01/2020 - 10:00
 SAI GON XANH 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG17/01/202017/01/2020 - 15:00
 SEA DRAGON 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG16/07/201501/09/2015 - 10:00
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 1737VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/05/201815/05/2018 - 10:00
 SG 1977VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/201314/04/2013 - 12:00
 SHIPMARINE 25VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG28/11/201428/11/2014 - 17:00
 SKLCAMBODIAKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/10/201415/02/2015 - 09:00
 SOKIMEX 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/07/201415/07/2014 - 08:00
 SOKIMEX 04VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/02/201812/02/2018 - 13:00
 SOKIMEX 14VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/08/201408/08/2014 - 15:00
 TAN PHONG 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG03/04/201303/04/2013 - 10:00
 TAN PHONG 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG27/03/201327/03/2013 - 10:00
 THANH DAT 18-BLCVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1020/01/202021/01/2020 - 06:30
 THUAN THONGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG18/01/201818/01/2018 - 09:00
 TRADOCO 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/02/201812/07/2018 - 13:00
 VIET MY/VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/201314/04/2013 - 12:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: KHU NEO TLIENG

 THUAN THUY 17VIET NAMKHU NEO TLIENGNEO TL06/01/202006/01/2020 - 10:00

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 ALISIOSPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT24/01/202024/01/2020 - 17:00
 FAREAST HONESTYHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT31/07/201924/08/2019 - 15:00
 GOLDEN OCEAN 25VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT04/01/202004/01/2020 - 16:00
 PETROLIMEX 06VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT10/11/201913/11/2019 - 16:00
 PETROLIMEX 16VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT21/01/202024/01/2020 - 12:00
 PHUONG NGA 06VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT10/10/201910/10/2019 - 04:00
 PV OIL JUPITERVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT25/05/201926/06/2019 - 06:30
 QUEENMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT23/01/202023/01/2020 - 09:00
 STH CHIBACYPRUSKHU NEO VTAUNEO VT14/01/202014/01/2020 - 15:00
 THORSTARLIBERIAKHU NEO VTAUNEO VT19/10/201919/10/2019 - 13:30
 THUAN HAI TK1+THUAN HAI SL1VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT *21/01/202023/01/2020 - 02:00
 VISSAI VCT 05VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/01/202008/01/2020 - 22:00

Khu vực cảng: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76

 FACOVIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN7618/12/201918/12/2019 - 13:30
 HO TAY/3WCB9VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN76 *16/01/202016/01/2020 - 03:00
 TRUONG PHAT 45VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN7609/04/201920/01/2020 - 22:30

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 FALCON 10VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0407/05/201907/05/2019 - 23:00
 FALCON 15VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0317/01/202017/01/2020 - 01:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00
 KOTA AZAMSINGAPOREPHAO GEMADEPTPL0323/01/202024/01/2020 - 19:00
 MING MANPALAUPHAO GEMADEPTPL0422/08/201916/12/2019 - 05:00

Khu vực cảng: QUAN KHU 7

 STS PIONEERVIET NAMQUAN KHU 7VK10222/01/202024/01/2020 - 07:30

Khu vực cảng: RAU QUẢ

 DAI DUONG 04VIET NAMRAU QUẢK16 *02/01/201802/01/2018 - 16:00

Khu vực cảng: SG.SHIPYAR CLAI

 H1058TAIWANSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 16/03/2017 - 05:00
 INDOCHINE IIVIET NAMSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 14/07/2017 - 12:00
 LEWEK HERCULESDOMINICASG.SHIPYAR CLAISHIPYARD06/10/201706/10/2017 - 06:30

Khu vực cảng: TAN CANG

 CAI MEP 10VIET NAMTAN CANGC.LAI 128/07/201328/07/2013 - 09:00
 EVER BALMYTAIWANTAN CANGBN_PH 124/01/202024/01/2020 - 13:30
 HANSA HOMBURGLIBERIATAN CANGC.LAI 524/01/202024/01/2020 - 15:00
 HEUNG-A HOCHIMINHMARSHALL ISLTAN CANGC.LAI 124/01/202024/01/2020 - 08:00
 MEKONG 8VIET NAMTAN CANGBEN XL724/01/202024/01/2020 - 09:00
 PHUOC LONG 06VIET NAMTAN CANGC.LAI 101/03/201301/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 10VIET NAMTAN CANGC.LAI 108/03/201308/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 16VIET NAMTAN CANGC.LAI 113/07/201713/07/2017 - 20:00
 PHUOC LONG 18VIET NAMTAN CANGC.LAI 230/09/201630/09/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 20VIET NAMTAN CANGC.LAI 210/06/201610/06/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 22VIET NAMTAN CANGC.LAI 301/04/201601/04/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 24VIET NAMTAN CANGC.LAI 113/09/201613/09/2016 - 02:00
 PHUOC LONG 26VIET NAMTAN CANGC.LAI 212/05/201612/05/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 28VIET NAMTAN CANGC.LAI 121/12/201621/12/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 30VIET NAMTAN CANGC.LAI 229/07/201629/07/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 32VIET NAMTAN CANGC.LAI 321/09/201621/09/2016 - 08:00
 PHUOC LONG 34VIET NAMTAN CANGC.LAI 225/07/201625/07/2016 - 18:00
 TAN CANG 01VIET NAMTAN CANGC.LAI 126/07/201826/12/2019 - 18:00
 TAN CANG 04VIET NAMTAN CANGC.LAI 103/11/201803/11/2018 - 01:00
 TAN CANG 08VIET NAMTAN CANGC.LAI 227/07/201627/07/2016 - 19:00
 TAN CANG A1VIET NAMTAN CANGC.LAI 231/10/201931/10/2019 - 21:00
 TAN CANG A2VIET NAMTAN CANGC.LAI 201/08/201901/08/2019 - 11:00
 TAN CANG A3VIET NAMTAN CANGC.LAI 215/06/201915/06/2019 - 13:30
 TAN CANG A5VIET NAMTAN CANGC.LAI 204/01/202004/01/2020 - 12:00
 TAN CANG A9VIET NAMTAN CANGC.LAI 221/11/201921/11/2019 - 20:30
 WAN HAI 231SINGAPORETAN CANGC.LAI 324/01/202024/01/2020 - 13:30

Khu vực cảng: TAN CANG HIEP PHUOC

 TAN CANG FOUNDATIONVIET NAMTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0121/01/202021/01/2020 - 12:30
 THUAN THIENVIET NAMTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0116/01/201818/01/2018 - 12:00

Khu vực cảng: TONG KHO XDNB

 HAI NAM 68VIET NAMTONG KHO XDNB3BSHELL22/01/202024/01/2020 - 14:00
 LONG HUNG 1VIET NAMTONG KHO XDNB3BSHELL02/01/202023/01/2020 - 06:00
 PETROLIMEX 08VIET NAMTONG KHO XDNB1AESSO23/01/202023/01/2020 - 13:00
 PETROLIMEX 11VIET NAMTONG KHO XDNB4BSHELL24/01/202024/01/2020 - 10:00

Khu vực cảng: TRUONG THCN HANG GIANG II

 NAM HAI 1VIET NAMTRUONG THCN HANG GIANG IIH.G II02/06/201910/08/2019 - 17:00
 NAM HAI 2VIET NAMTRUONG THCN HANG GIANG IIH.G II25/12/201925/12/2019 - 11:30