Vị trí tàu tại cảng ngày 12/11/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 TAN CANG 12VIET NAM    
 TC-06VIET NAM    

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BÔNG SEN

 VIMARU PEARLVIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1804/11/201908/11/2019 - 19:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

 BINH AN 281VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB110/06/201910/06/2019 - 11:00
 HOA BINH SHIP 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB14/08/201914/08/2019 - 04:00
 HOA BINH SHIP 30VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 03/10/2018 - 08:00
 PEACE STARVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNU SSIC09/11/201912/11/2019 - 16:30
 SSIC - 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00
 THRIVING 10VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB28/10/201928/10/2019 - 05:00
 THRIVING 8VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 17/10/2019 - 09:00
 VINABUNKER 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB04/11/201912/11/2019 - 15:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

 BINH AN 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN06/04/201906/04/2019 - 17:00
 KIM NGUYEN 86VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR113/10/201910/11/2019 - 15:00
 LADY MARGAUXPANAMABẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN08/11/201909/11/2019 - 10:00
 PETROSETCO POTS 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR113/10/201910/11/2019 - 15:00
 PHU MY 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN29/07/201930/07/2019 - 11:00
 QUAN TRUNGVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN 08/10/2019 - 12:00
 ROYAL 26VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR205/08/201405/11/2019 - 07:30
 SHIPMARIN STARVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR217/03/201623/08/2019 - 09:00
 SONG GIANHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 SOUTHERN GROWTHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR212/11/201912/11/2019 - 03:30
 VNL 06VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR124/07/201901/11/2019 - 05:30
 VTB 16VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR130/10/201910/11/2019 - 15:00

Khu vực cảng: BEN CANG SAI GON - HIEP PHUOC

 CAI LAN 03VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00
 HAI PHUONG ASIAVIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 312/11/201912/11/2019 - 06:00
 NAM TIEN 03VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 TDC 96VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 301/11/201501/11/2015 - 10:00
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMBEN CANG SAI GON - HIEP PHUOCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

 AKSON SARAPANAMABẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL902/11/201902/11/2019 - 19:00

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 BOURBONLIBERIAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT409/11/201909/11/2019 - 11:00
 HAI BINH 16VIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT511/11/201911/11/2019 - 07:00
 NORDIC SKAGENLIBERIAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT924/10/201925/10/2019 - 09:30
 POAVOSA WISDOMPANAMAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT802/11/201903/11/2019 - 02:30

Khu vực cảng: CANG BEN NGHE

 OCEAN SKY/3EZC6PANAMACANG BEN NGHEK1512/11/201912/11/2019 - 20:00
 VIETSUN HARMONYVIET NAMCANG BEN NGHEK15C12/11/201912/11/2019 - 14:00

Khu vực cảng: CANG BIEN DONG

 GULFSTREAMFRANCECANG BIEN DONGB.DONG223/04/201802/06/2018 - 21:00
 ISABELLA ROSETHAILANDCANG BIEN DONGB.DONG220/06/201921/06/2019 - 15:00
 TAN CANG 01VIET NAMCANG BIEN DONGB.DONG226/07/201826/07/2018 - 03:00

Khu vực cảng: CẢNG CONTAINER QT SP-ITC

 CORESHINING OLPANAMACẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO209/11/201909/11/2019 - 00:00
 THANH CONG 68VIET NAMCẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMCẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00

Khu vực cảng: CANG SAIGON

 AN THANG 39VIET NAMCANG SAIGONK307/11/201908/11/2019 - 05:00
 B100VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI20/04/201704/11/2019 - 22:15
 BIEN DONG NAVIGATORVIET NAMCANG SAIGONK12B12/11/201912/11/2019 - 23:00
 CSG 32VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI17/06/201405/02/2015 - 05:30
 CSG 96VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI24/07/201424/07/2014 - 12:00
 CSG 98VIET NAMCANG SAIGONK1021/06/201921/06/2019 - 08:00
 CSG 99VIET NAMCANG SAIGONK1008/11/201908/11/2019 - 17:00
 NGAN LONGVIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00

Khu vực cảng: CANG SG PETRO

 LONG PHU 08VIET NAMCANG SG PETROBPETRO12/11/201912/11/2019 - 12:00

Khu vực cảng: CANG SPCT

 HAIVANSHIP 06VIET NAMCANG SPCTSPCT 107/11/201907/11/2019 - 02:00
 KIEVVIET NAMCANG SPCTSPCT 123/08/201923/08/2019 - 18:00
 PHU MY 20VIET NAMCANG SPCTSPCT 122/10/201922/10/2019 - 11:00
 SEA BOXER/9122265VIET NAMCANG SPCTSPCT 107/11/201907/11/2019 - 02:00
 TIANJIN HIGHWAYPANAMACANG SPCTSPCT 212/11/201912/11/2019 - 11:00
 TIEN THANGVIET NAMCANG SPCTSPCT 129/10/201929/10/2019 - 20:00

Khu vực cảng: CNCTCP XM THANG LONG

 THANH HUNG 06VIET NAMCNCTCP XM THANG LONGXMTL 110/11/201910/11/2019 - 08:00

Khu vực cảng: CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAI

 ANNA ELISABETHLIBERIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI06/09/201901/11/2019 - 16:30
 HUB 19 + MANYPLUS 8MALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI16/10/201911/11/2019 - 11:30
 OCEAN STARVIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI *11/11/201911/11/2019 - 07:30
 SINARAN HANDALMALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/03/201915/04/2019 - 19:00
 VNL 02VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI *29/10/201929/10/2019 - 12:30
 VNL 03VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI *29/10/201929/10/2019 - 12:30
 VNL 05 + VNL 06VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI19/03/201819/03/2018 - 08:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁI

 LDN FORTUNAITALYCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI10/11/201911/11/2019 - 12:00
 SG 5684VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI *04/12/201831/08/2019 - 10:00
 VNL 05VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI27/10/201927/10/2019 - 00:00
 VNL 08VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI15/12/201801/10/2019 - 18:00
 VNL VOYAGERVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI01/11/201901/11/2019 - 16:00

Khu vực cảng: CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

 EMINENCE/3FIL7PANAMACÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC09/11/201911/11/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAM

 HAIAN BELLVIET NAMCONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV212/11/201912/11/2019 - 13:00
 PROSPERMONGOLIACONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV312/11/201912/11/2019 - 10:00
 VIETSUN INTEGRITYVIET NAMCONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV217/10/201917/10/2019 - 21:30

Khu vực cảng: CT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH

 IAAIFRANCECT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX5108/10/201908/10/2019 - 12:30
 NENGONEFRANCECT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX5112/10/201908/11/2019 - 16:00
 PAICI-CEMUHIFRANCECT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX5110/10/201910/10/2019 - 12:30
 TRƯNG NHỊVIET NAMCT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX5130/10/201930/10/2019 - 16:00
 VINH KHANG 02VIET NAMCT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX5125/03/201725/03/2017 - 21:00

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 HUNG PHAT 88VIET NAMCTY CP NHA RONGCT-SR711/11/201911/11/2019 - 02:00

Khu vực cảng: CTY CP TMDV PHU MY

 HOW YU NO.1BELIZECTY CP TMDV PHU MYB.PM 229/12/201629/12/2016 - 07:00

Khu vực cảng: CTY CP VT & GN HAI LONG

 HIGHLINE 53 + HIGHLINE 57MALAYSIACTY CP VT & GN HAI LONGHL208/11/201908/11/2019 - 03:00
 ZETAVIET NAMCTY CP VT & GN HAI LONGHL129/10/201902/11/2019 - 12:30

Khu vực cảng: CTY CP XM FICO

 MACALLAN 1+ MOUTONMALAYSIACTY CP XM FICOFICO10/11/201912/11/2019 - 17:00

Khu vực cảng: CTY CPDV VTB HAI VAN

 LENALIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN30/09/201709/11/2019 - 14:00
 MAERSK BERINGSINGAPORECTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN10/11/201910/11/2019 - 04:30
 RICHARD OLDENDORFFLIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN09/11/201909/11/2019 - 01:00

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 CAPTAIN JOHNMARSHALL ISLCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0610/10/201910/10/2019 - 00:00

Khu vực cảng: CTY FALCON

 RIJN CONFIDENCEPORTUGALCTY FALCONB2 FCON20/10/201920/10/2019 - 04:30

Khu vực cảng: CTY TNHH AN PHU

 FALCON 06VIET NAMCTY TNHH AN PHUAN PHU29/10/201930/10/2019 - 17:00
 HUNG PHAT 26VIET NAMCTY TNHH AN PHUU.ANPHU16/07/201916/07/2019 - 05:00
 MELL SEROJAMONGOLIACTY TNHH AN PHUAN PHU20/01/201720/01/2017 - 11:00
 PACIFIC OCEAN 01VIET NAMCTY TNHH AN PHUU.ANPHU04/11/201906/11/2019 - 10:30
 PRINCE RIVERVIET NAMCTY TNHH AN PHUAN PHU14/08/201916/08/2019 - 12:00
 TAN CANG 03VIET NAMCTY TNHH AN PHUU.ANPHU31/08/201931/08/2019 - 08:00

Khu vực cảng: GAS ELF

 HONG HA GASVIET NAMGAS ELFELF GAS12/11/201912/11/2019 - 09:30

Khu vực cảng: KHU NEO CAN GIO

 VINH PHAT 12VIET NAMKHU NEO CAN GIOCG-0512/02/201801/07/2018 - 06:00

Khu vực cảng: KHU NEO GÒ GIA

 CANDY 29+CANDY 30VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00
 CANDY 36VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00
 SG 7064VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 AULAC BELLAVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0208/11/201911/11/2019 - 11:00
 AULAC CONIFERVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0507/11/201912/11/2019 - 15:00
 BLUE OCEAN 02VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1030/10/201901/11/2019 - 13:00
 HOANG LINH 58VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0604/11/201904/11/2019 - 04:00
 HOANG TUAN 26VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0709/11/201912/11/2019 - 08:00
 KON TA MARUMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-1225/09/201925/09/2019 - 09:00
 LONG PHU 04VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0809/11/201909/11/2019 - 09:00
 MING MANPALAUKHU NEO NHA BENB-0922/08/201922/08/2019 - 14:00
 THANH DAT 02-BLCVIET NAMKHU NEO NHA BENB-1310/11/201910/11/2019 - 10:00
 TRUONG PHAT 45VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1109/04/201916/04/2019 - 20:30

Khu vực cảng: KHU NEO SOAI RAP

 BINH AN 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG25/09/201825/09/2018 - 03:00
 BINH AN 22VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG19/04/201619/04/2016 - 13:00
 BOURBON CALIMAVANUATUKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201727/05/2019 - 08:00
 GIA VINH 68 - BLCVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1130/10/201902/11/2019 - 15:38
 HAM LUONG 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/08/201215/08/2012 - 12:00
 HAM LUONG 03VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/12/201306/12/2013 - 07:00
 HAM LUONG 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/06/201911/06/2019 - 07:30
 HOA PHU 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/10/201815/10/2018 - 01:00
 HOA PHU 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG05/10/201905/10/2019 - 09:00
 HOANG LONG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG13/04/201513/04/2015 - 09:00
 HOANG LONG 04/SG2292VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/04/201520/04/2015 - 10:00
 HUNG PHUC 1VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/09/201924/09/2019 - 15:00
 KIM MINH 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/04/201523/04/2015 - 05:00
 KIM MINH 08VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/06/201507/06/2015 - 03:00
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/10/201918/10/2019 - 23:00
 LONG HUNG 1VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG11/11/201911/11/2019 - 03:00
 LONG HUNG 2VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/10/201914/10/2019 - 13:00
 MINH THUY 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1208/11/201908/11/2019 - 09:00
 NEW LIFEVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG11/10/201911/10/2019 - 04:00
 NHAT MY 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/06/201712/06/2017 - 14:00
 PACIFIC 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG22/05/201922/05/2019 - 11:00
 PACIFIC 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/11/201909/11/2019 - 08:00
 PACIFIC 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/11/201912/11/2019 - 05:00
 PHU LOC 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/11/201908/11/2019 - 02:00
 PHU LOC 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/11/201908/11/2019 - 19:00
 PHU LOC 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/11/201912/11/2019 - 05:00
 PHUONG HOANG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG02/05/201502/05/2015 - 04:00
 SAVIMEX 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG10/11/201910/11/2019 - 15:00
 SEA DRAGON 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG16/07/201501/09/2015 - 10:00
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 1737VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/05/201815/05/2018 - 10:00
 SG 1977VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/201314/04/2013 - 12:00
 SHIPMARINE 25VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG28/11/201428/11/2014 - 17:00
 SKLCAMBODIAKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/10/201415/02/2015 - 09:00
 SOKIMEX 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/07/201415/07/2014 - 08:00
 SOKIMEX 04VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/02/201812/02/2018 - 13:00
 SOKIMEX 14VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/08/201408/08/2014 - 15:00
 TAN PHONG 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG03/04/201303/04/2013 - 10:00
 TAN PHONG 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG27/03/201327/03/2013 - 10:00
 THUAN THONGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG18/01/201818/01/2018 - 09:00
 TRADOCO 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/02/201812/07/2018 - 13:00
 VIET MY/VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/201314/04/2013 - 12:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 AULAC VISIONVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT04/11/201911/11/2019 - 09:00
 FAREAST HONESTYHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT31/07/201924/08/2019 - 15:00
 GOLD OCEANVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT20/10/201924/10/2019 - 13:00
 HAI DAT 36VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT13/10/201913/10/2019 - 19:00
 HEUNG-A PIONEERPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT12/11/201912/11/2019 - 23:00
 HUONG DIEN 27VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT12/10/201912/10/2019 - 14:00
 MANYPLUS6+MANYPLUS2MALAYSIAKHU NEO VTAUNEO VT20/10/201920/10/2019 - 12:00
 PETROLIMEX 15VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT08/11/201910/11/2019 - 14:00
 PHUONG NGA 06VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT10/10/201910/10/2019 - 04:00
 PV OIL JUPITERVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT25/05/201926/06/2019 - 06:30
 STS PIONEERVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/11/201911/11/2019 - 15:00
 THANG LOI 27 - ALCIVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT09/11/201909/11/2019 - 09:00
 THORSTARLIBERIAKHU NEO VTAUNEO VT19/10/201919/10/2019 - 13:30
 YU RUHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT12/11/201912/11/2019 - 22:00

Khu vực cảng: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76

 ROYAL 45VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN7621/09/201927/09/2019 - 11:30

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 FALCON 09VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0316/10/201916/10/2019 - 08:00
 FALCON 10VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0407/05/201907/05/2019 - 23:00
 FALCON 16VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0303/10/201903/10/2019 - 21:00
 FALCON 17VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0317/10/201917/10/2019 - 22:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00
 TAY DO 06VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0329/10/201929/10/2019 - 08:00
 TK 61VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0303/08/201903/08/2019 - 06:00
 VTC OCEANVIET NAMPHAO GEMADEPTPL0406/11/201908/11/2019 - 11:30

Khu vực cảng: RAU QUẢ

 DAI DUONG 04VIET NAMRAU QUẢK16 *02/01/201802/01/2018 - 16:00

Khu vực cảng: SG.SHIPYAR CLAI

 H1058TAIWANSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 16/03/2017 - 05:00
 INDOCHINE IIVIET NAMSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 14/07/2017 - 12:00
 LEWEK HERCULESDOMINICASG.SHIPYAR CLAISHIPYARD06/10/201706/10/2017 - 06:30

Khu vực cảng: TAN CANG

 AISOPOS IILIBERIATAN CANGBP6-CL11/11/201912/11/2019 - 05:00
 AS CONSTANTINAPORTUGALTAN CANGC.LAI 512/11/201912/11/2019 - 12:00
 CAI MEP 10VIET NAMTAN CANGC.LAI 128/07/201328/07/2013 - 09:00
 CARDIFF TRADERMALTATAN CANGBN_PH 112/11/201912/11/2019 - 14:00
 LIOBAPORTUGALTAN CANGC.LAI 312/11/201912/11/2019 - 12:30
 MEKONG 06VIET NAMTAN CANGBEN XL705/11/201905/11/2019 - 23:00
 PHUOC LONG 06VIET NAMTAN CANGC.LAI 101/03/201301/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 10VIET NAMTAN CANGC.LAI 108/03/201308/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 16VIET NAMTAN CANGC.LAI 113/07/201713/07/2017 - 20:00
 PHUOC LONG 18VIET NAMTAN CANGC.LAI 230/09/201630/09/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 20VIET NAMTAN CANGC.LAI 210/06/201610/06/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 22VIET NAMTAN CANGC.LAI 301/04/201601/04/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 24VIET NAMTAN CANGC.LAI 113/09/201613/09/2016 - 02:00
 PHUOC LONG 26VIET NAMTAN CANGC.LAI 212/05/201612/05/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 28VIET NAMTAN CANGC.LAI 121/12/201621/12/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 30VIET NAMTAN CANGC.LAI 229/07/201629/07/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 32VIET NAMTAN CANGC.LAI 321/09/201621/09/2016 - 08:00
 PHUOC LONG 34VIET NAMTAN CANGC.LAI 225/07/201625/07/2016 - 18:00
 ST EVERLIBERIATAN CANGC.LAI 512/11/201912/11/2019 - 13:30
 TAN CANG 04VIET NAMTAN CANGC.LAI 103/11/201803/11/2018 - 01:00
 TAN CANG 08VIET NAMTAN CANGC.LAI 227/07/201627/07/2016 - 19:00
 TAN CANG A1VIET NAMTAN CANGC.LAI 231/10/201931/10/2019 - 21:00
 TAN CANG A2VIET NAMTAN CANGC.LAI 201/08/201901/08/2019 - 11:00
 TAN CANG A3VIET NAMTAN CANGC.LAI 215/06/201915/06/2019 - 13:30
 TAN CANG A5VIET NAMTAN CANGC.LAI 208/11/201908/11/2019 - 18:30
 TAN CANG A6VIET NAMTAN CANGC.LAI 217/09/201917/09/2019 - 07:30
 TAY NAM 19VIET NAMTAN CANGC.LAI 108/12/201509/12/2015 - 08:00
 ULANGAPORTUGALTAN CANGC.LAI 712/11/201912/11/2019 - 20:00
 WAN HAI 301SINGAPORETAN CANGC.LAI 112/11/201912/11/2019 - 13:00

Khu vực cảng: TAN CANG HIEP PHUOC

 NIPPON MARUJAPANTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0110/11/201910/11/2019 - 05:00
 TAN CANG PIONEERVIET NAMTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0112/11/201912/11/2019 - 13:30
 THUAN THIENVIET NAMTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0116/01/201818/01/2018 - 12:00

Khu vực cảng: TONG KHO XDNB

 PETROLIMEX 06VIET NAMTONG KHO XDNB4BSHELL10/11/201911/11/2019 - 11:30
 SEA ELEGANTHONGKONGTONG KHO XDNB1AESSO11/11/201912/11/2019 - 10:00

Khu vực cảng: TRUONG THCN HANG GIANG II

 NAM HAI 1VIET NAMTRUONG THCN HANG GIANG IIH.G II02/06/201910/08/2019 - 17:00