Vị trí tàu tại cảng ngày 22/03/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 TC-06VIET NAM    

Khu vực cảng: B.CANG CONTAINER QT VN

 MORNING VISHIPVIET NAMB.CANG CONTAINER QT VNV122/03/201922/03/2019 - 10:00
 VSICO PIONEERVIET NAMB.CANG CONTAINER QT VNV222/03/201922/03/2019 - 20:30

Khu vực cảng: B.CANG RAU QUA

 DAI DUONG 04VIET NAMB.CANG RAU QUAK16 *02/01/201802/01/2018 - 16:00

Khu vực cảng: B.CẢNG XD PVOIL NHA BE

 GREAT SAILORVIET NAMB.CẢNG XD PVOIL NHA BEPVOIL 122/03/201922/03/2019 - 08:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT NHÀ BÈ

 DAT ANH 27VIET NAMBẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT NHÀ BÈNAVIOIL220/03/201920/03/2019 - 10:00

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 PHUONG NAM 1VIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT815/03/201916/03/2019 - 03:00
 VINASHIP SEAVIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT419/03/201919/03/2019 - 08:00

Khu vực cảng: CANG BEN NGHE

 ATLANTIC OCEANVIET NAMCANG BEN NGHEK1522/03/201922/03/2019 - 02:00
 CSE CLIPPER EXPRESSTAIWANCANG BEN NGHEK15C22/03/201922/03/2019 - 08:00
 TIMUPANAMACANG BEN NGHEK15C22/03/201922/03/2019 - 08:00
 VINALINES OCEANVIET NAMCANG BEN NGHEB29A15/01/201916/01/2019 - 14:00
 WINNING BRIGHTSINGAPORECANG BEN NGHEK15B18/03/201920/03/2019 - 08:00

Khu vực cảng: CANG BIEN DONG

 AFTER EIGHTGIBRALTARCANG BIEN DONGB.DONG203/09/201806/09/2018 - 18:00
 GULFSTREAMFRANCECANG BIEN DONGB.DONG223/04/201802/06/2018 - 21:00
 TAN CANG 01VIET NAMCANG BIEN DONGB.DONG226/07/201826/07/2018 - 03:00

Khu vực cảng: CẢNG CONTAINER QT SP-ITC

 BOMAR SPRINGLIBERIACẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201922/03/2019 - 13:00
 PACIFIC GRACE/3FQJ7PANAMACẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO222/03/201922/03/2019 - 15:00
 THANH CONG 68VIET NAMCẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMCẢNG CONTAINER QT SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00

Khu vực cảng: CANG LOTUS

 MINH THUAN PHAT 8888VIET NAMCANG LOTUSK1716/03/201921/03/2019 - 12:00

Khu vực cảng: CANG NMTB SG

 HOA BINH SHIP 30VIET NAMCANG NMTB SGNMTB 03/10/2018 - 08:00
 SSIC - 01VIET NAMCANG NMTB SGNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00
 VTB UNIONPANAMACANG NMTB SGU SSIC30/11/201828/02/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CANG SAI GON-HP

 CAI LAN 03VIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0219/05/201819/05/2018 - 10:00
 NAM PHUONG 02VTVIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0316/03/201916/03/2019 - 12:00
 NAM TIEN 03VIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0221/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0221/04/201821/04/2018 - 07:00
 PRIME STEADYPANAMACANG SAI GON-HPBP-SG0221/08/201821/08/2018 - 09:00
 SEA DRAGON 9999VIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0322/03/201922/03/2019 - 07:00
 TDC 96VIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0301/11/201501/11/2015 - 10:00
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0219/05/201819/05/2018 - 10:00
 VINH 02VIET NAMCANG SAI GON-HPCT-SG0317/03/201917/03/2019 - 03:00

Khu vực cảng: CANG SAIGON

 B100VIET NAMCANG SAIGONK920/04/201722/03/2019 - 13:00
 BIEN DONG STARVIET NAMCANG SAIGONK12B22/03/201922/03/2019 - 21:00
 CSG 32VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI17/06/201405/02/2015 - 05:30
 CSG 95VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI19/06/201419/06/2014 - 15:00
 CSG 96VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI24/07/201424/07/2014 - 12:00
 CSG 97VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI23/09/201623/09/2016 - 15:00
 CSG 98VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI18/12/201718/12/2017 - 10:00
 CSG 99VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI15/03/201915/03/2019 - 13:00
 HOANG PHUONG VIGORVIET NAMCANG SAIGONB4312/03/201919/03/2019 - 09:00
 HUAN LUYEN 02VIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI06/07/201806/07/2018 - 15:00
 HUU NGHI 01/XVYOVIET NAMCANG SAIGONK921/03/201922/03/2019 - 04:30
 NAM PHAT QUEENVIET NAMCANG SAIGONK12C20/03/201920/03/2019 - 05:30
 NGAN LONGVIET NAMCANG SAIGONTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00
 NGOC MINH 45 - BLCVIET NAMCANG SAIGONB4519/03/201920/03/2019 - 12:00
 PHUONG NAM 88VIET NAMCANG SAIGONK12A19/03/201922/03/2019 - 16:00
 TRUNG DUNG STARVIET NAMCANG SAIGONK820/03/201920/03/2019 - 12:00
 TRUONG PHAT 01-ALCIVIET NAMCANG SAIGONK620/03/201921/03/2019 - 09:00

Khu vực cảng: CANG SG PETRO

 PACIFIC OCEAN 01VIET NAMCANG SG PETROAPETRO13/03/201922/03/2019 - 07:00
 TRONG TRUNG 89VIET NAMCANG SG PETROBPETRO21/03/201922/03/2019 - 11:00

Khu vực cảng: CANG SPCT

 HAIVANSHIP 06VIET NAMCANG SPCTSPCT 115/03/201915/03/2019 - 02:00
 PHU MY 02/TKVIET NAMCANG SPCTSPCT 214/03/201914/03/2019 - 22:00
 PHU MY 07VIET NAMCANG SPCTSPCT 107/03/201907/03/2019 - 13:00
 PHU MY 20VIET NAMCANG SPCTSPCT 125/02/201925/02/2019 - 06:00

Khu vực cảng: CTCP HAI LONG

 MY HUNGVIET NAMCTCP HAI LONGHL217/03/201917/03/2019 - 13:20
 PACIFIC 01VIET NAMCTCP HAI LONGHL319/03/201922/03/2019 - 22:00
 ROYAL 27VIET NAMCTCP HAI LONGHL113/03/201913/03/2019 - 10:30

Khu vực cảng: CTCPDVHHDK HUNG THAI

 LANKA JAYAMARSHALL ISLANDSCTCPDVHHDK HUNG THAIBP2-HUNG THAI21/03/201921/03/2019 - 06:00
 SINARAN HANDALMALAYSIACTCPDVHHDK HUNG THAIBP3-HUNG THAI21/03/201921/03/2019 - 17:30
 SINARAN TIMURSINGAPORECTCPDVHHDK HUNG THAIBP3-HUNG THAI21/03/201922/03/2019 - 17:30
 VNL 07VIET NAMCTCPDVHHDK HUNG THAIBP3-HUNG THAI15/12/201822/03/2019 - 14:00
 VNL 08VIET NAMCTCPDVHHDK HUNG THAIBP3-HUNG THAI15/12/201822/03/2019 - 14:00

Khu vực cảng: CTY CP CANG TONG HOP THI VAI

 K OPALPANAMACTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI14/03/201914/03/2019 - 09:00
 MANYPLUS 18+MANYPLUS 17MALAYSIACTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI19/03/201919/03/2019 - 22:00
 PACIFIC HEROMARSHALL ISLCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI10/03/201915/03/2019 - 08:30
 PHUONG LINH 26VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI *22/03/201922/03/2019 - 23:30
 SG 5684VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI *04/12/201802/03/2019 - 08:00
 VIET THUAN 568VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI *22/03/201922/03/2019 - 10:00
 VNL 02VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI03/03/201917/03/2019 - 18:00
 VNL 03VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI14/03/201917/03/2019 - 18:00
 VNL 05VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI *22/03/201922/03/2019 - 12:30
 VNL 05 + VNL 06VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI19/03/201819/03/2018 - 08:00
 VNL 06VIET NAMCTY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI *22/03/201922/03/2019 - 12:30

Khu vực cảng: CTY CP DVXD HH

 BOBCATLIBERIACTY CP DVXD HHVC-SSV119/03/201922/03/2019 - 11:30
 TRUST 81 + LL 3016INDONESIACTY CP DVXD HHVC-SSV216/03/201916/03/2019 - 11:00

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 THANH CONG 45VIET NAMCTY CP NHA RONGBP-SR319/03/201919/03/2019 - 07:00

Khu vực cảng: CTY CPDV VTB HAI VAN

 ASKELLVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN21/03/201921/03/2019 - 14:00
 DNB 01VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN22/03/201922/03/2019 - 18:00
 GIORGAKISMALTACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN06/03/201917/03/2019 - 11:30
 JUMBO JUBILEENETHERLANDSCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN21/03/201921/03/2019 - 14:30
 KIEVVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN22/03/201922/03/2019 - 18:00
 LENALIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN30/09/201717/03/2019 - 15:30
 VIET THUAN 668VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN *21/03/201922/03/2019 - 08:00
 VORDUR PH 44VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN *22/03/201922/03/2019 - 14:00

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 HOANG TRIEU 68VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0105/03/201918/03/2019 - 10:00
 STOVE OCEANPANAMACTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0620/03/201920/03/2019 - 01:00

Khu vực cảng: CTY CPVT&TM QTE

 VTC SUNVIET NAMCTY CPVT&TM QTEB.ITC 111/03/201911/03/2019 - 18:00

Khu vực cảng: CTY FALCON

 SHELDUCKLIBERIACTY FALCONB2 FCON27/02/201927/02/2019 - 08:00

Khu vực cảng: CTY TMDV PHU MY

 HOW YU NO.1BELIZECTY TMDV PHU MYB.PM 229/12/201629/12/2016 - 07:00
 THANH CONG 01VIET NAMCTY TMDV PHU MYB.PM 328/09/201630/10/2016 - 10:00
 TRUONG LOC 16VIET NAMCTY TMDV PHU MYB.PM 118/03/201918/03/2019 - 20:00

Khu vực cảng: CTY TNHH AN PHU

 MELL SEROJAMONGOLIACTY TNHH AN PHUAN PHU20/01/201720/01/2017 - 11:00
 NAM HAI 1VIET NAMCTY TNHH AN PHUAN PHU04/12/201824/01/2019 - 17:00
 PHU QUY 07VIET NAMCTY TNHH AN PHUAN PHU12/03/201912/03/2019 - 06:00

Khu vực cảng: CTY XM CHINFON

 PHONG HAI 02VIET NAMCTY XM CHINFONCHINFON13/03/201921/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: DUONG SONG NM

 HAI HA 388VIET NAMDUONG SONG NMSOWATCO-ĐT320/03/201921/03/2019 - 12:00
 MARAKIMOLDOVADUONG SONG NMSOWATCO-ĐT120/02/201920/02/2019 - 08:00

Khu vực cảng: K.HIEP PHUOC

 EMINENCE/3FIL7PANAMAK.HIEP PHUOCH.PHUOC22/03/201922/03/2019 - 13:30

Khu vực cảng: KHU NEO CAN GIO

 VINH PHAT 12VIET NAMKHU NEO CAN GIOCG-0512/02/201801/07/2018 - 06:00

Khu vực cảng: KHU NEO GÒ GIA

 CANDY 29+CANDY 30VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00
 CANDY 36VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00
 CH 305VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-321/03/201921/03/2019 - 02:00
 SG 7064VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-322/03/201922/03/2019 - 07:00
 YET KIEU P3VIET NAMKHU NEO GÒ GIAGG-321/03/201921/03/2019 - 02:00

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 BINH AN VALIANTVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0113/12/201813/12/2018 - 12:00
 HUNG CUONG 126VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0906/06/201815/03/2019 - 18:00
 KON TA MARUMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0718/03/201918/03/2019 - 10:00
 LONG MONVIET NAMKHU NEO NHA BENB-1224/02/201924/02/2019 - 11:00
 ROYAL 36VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1321/03/201921/03/2019 - 16:30
 THAI SON 10VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0820/03/201920/03/2019 - 23:00

Khu vực cảng: KHU NEO S.RAP

 BINH AN 01VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG25/09/201825/09/2018 - 03:00
 BINH AN 22VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG19/04/201619/04/2016 - 13:00
 HAM LUONG 01VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG15/08/201215/08/2012 - 12:00
 HAM LUONG 03VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG06/12/201306/12/2013 - 07:00
 HIEN ANH 668VIET NAMKHU NEO S.RAPSR-1122/03/201922/03/2019 - 11:30
 HIEN ANH 688VIET NAMKHU NEO S.RAPSR-0620/03/201920/03/2019 - 07:00
 HOA PHU 01VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG15/10/201815/10/2018 - 01:00
 HOANG LONG 02VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG13/04/201513/04/2015 - 09:00
 HOANG LONG 04/SG2292VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG20/04/201520/04/2015 - 10:00
 KIM MINH 06VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG23/04/201523/04/2015 - 05:00
 KIM MINH 08VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG07/06/201507/06/2015 - 03:00
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG24/11/201820/02/2019 - 23:00
 LONG HUNG 3VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG01/03/201902/03/2019 - 17:00
 LONG HUNG 5VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG22/03/201922/03/2019 - 17:00
 NHAT MY 01VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG12/06/201712/06/2017 - 14:00
 PHU LOC 01VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG22/03/201922/03/2019 - 09:00
 PHU LOC 02VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG21/03/201921/03/2019 - 08:00
 PHUONG HOANG 02VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG02/05/201502/05/2015 - 04:00
 SEA DRAGON 01VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG16/07/201501/09/2015 - 10:00
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 1737VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG15/05/201815/05/2018 - 10:00
 SG 1977VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG14/04/201314/04/2013 - 12:00
 SHIPMARINE 25VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG28/11/201428/11/2014 - 17:00
 SKLCAMBODIAKHU NEO S.RAPBO BANG09/10/201415/02/2015 - 09:00
 SOKIMEX 02VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG15/07/201415/07/2014 - 08:00
 SOKIMEX 04VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG12/02/201812/02/2018 - 13:00
 SOKIMEX 14VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG08/08/201408/08/2014 - 15:00
 STAR LINEMONGOLIAKHU NEO S.RAPSR-0219/03/201921/03/2019 - 05:00
 TAN PHONG 05VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG03/04/201303/04/2013 - 10:00
 TAN PHONG 06VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG27/03/201327/03/2013 - 10:00
 TĐSL + NINH THANG 01VIET NAMKHU NEO S.RAPSR-0926/01/201928/01/2019 - 14:00
 THINH LONG 36VIET NAMKHU NEO S.RAPSR-1022/03/201922/03/2019 - 15:00
 THUAN THONGVIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG18/01/201818/01/2018 - 09:00
 TRADOCO 18VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG09/02/201812/07/2018 - 13:00
 VIET MY/VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG14/04/201314/04/2013 - 12:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO S.RAPBO BANG06/09/201806/09/2018 - 08:00

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 CYMONA PRIDECYPRUSKHU NEO VTAUNEO VT16/03/201916/03/2019 - 20:00
 DAI DUONG 16VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT22/03/201922/03/2019 - 17:00
 HOA PHUONG 01VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT19/03/201919/03/2019 - 19:00
 MDM BROMOINDONESIAKHU NEO VTAUNEO VT22/03/201922/03/2019 - 08:00
 MINH NAM 07VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT07/03/201907/03/2019 - 18:00
 MINH THANH 26VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT20/03/201920/03/2019 - 11:00
 STS PIONEERVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT22/03/201922/03/2019 - 08:00
 THANH HUNG 06VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT *15/03/201918/03/2019 - 14:00
 TRUONG NGUYEN 136VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT15/02/201915/02/2019 - 21:00
 VU GIA 36VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT22/03/201922/03/2019 - 12:30

Khu vực cảng: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76

 DONG PHONG 05VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76XN 7611/08/200811/08/2008 - 10:00
 HO TAY/3WCB9VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN7614/03/201916/03/2019 - 10:00
 URBAN LIMAMONGOLIANHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76XN 7615/10/201615/10/2016 - 13:00

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 FALCON 06VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0507/12/201807/12/2018 - 10:00
 FALCON 09VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0503/08/201803/08/2018 - 23:00
 FALCON 10VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0526/07/201826/07/2018 - 09:00
 FALCON 15VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0321/03/201921/03/2019 - 22:00
 FALCON 17VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0518/02/201918/02/2019 - 12:00
 FALCON 17+CHOSUK 05VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0530/06/201623/11/2017 - 10:00
 FALCON 18VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0501/12/201801/12/2018 - 11:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00
 TK 61VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0327/02/201927/02/2019 - 20:00
 VTC OCEANVIET NAMPHAO GEMADEPTPL0423/11/201813/02/2019 - 10:00

Khu vực cảng: QUAN KHU 7

 GREAT WALRUSVIET NAMQUAN KHU 7VK10222/03/201922/03/2019 - 03:00

Khu vực cảng: SG.SHIPYAR CLAI

 H1058TAIWANSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 16/03/2017 - 05:00
 INDOCHINE IIVIET NAMSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 14/07/2017 - 12:00
 LEWEK HERCULESDOMINICASG.SHIPYAR CLAISHIPYARD06/10/201706/10/2017 - 06:30
 LEWEK VEGASINGAPORESG.SHIPYAR CLAISHIPYARD29/06/201729/06/2017 - 10:00
 LEWEK VIRGOSINGAPORESG.SHIPYAR CLAISHIPYARD09/01/201909/01/2019 - 07:30

Khu vực cảng: SHIPPLACOM

 AQUAMARINEVIET NAMSHIPPLACOMU MAR220/03/201922/03/2019 - 05:00
 HYUNDAI B NO.1006AUSTRALIASHIPPLACOMS.MARIN14/07/201820/11/2018 - 13:00
 ROYAL 26VIET NAMSHIPPLACOMU MAR205/08/201413/03/2019 - 08:30
 SHIPMARIN STARVIET NAMSHIPPLACOMU MAR117/03/201627/02/2019 - 22:00
 SONG GIANHVIET NAMSHIPPLACOMB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 THANH CONG 02VIET NAMSHIPPLACOMB MAR311/07/201721/03/2019 - 05:00
 VIET THUAN 189VIET NAMSHIPPLACOMU MAR116/03/201918/03/2019 - 14:30

Khu vực cảng: TAN CANG

 CAI MEP 10VIET NAMTAN CANGC.LAI 128/07/201328/07/2013 - 09:00
 CSCL MANZANILLOHONGKONGTAN CANGC.LAI 322/03/201922/03/2019 - 14:00
 GH LESTEMARSHALL ISLTAN CANGC.LAI 522/03/201922/03/2019 - 13:30
 JOSCO REALHONGKONGTAN CANGC.LAI 422/03/201922/03/2019 - 13:00
 KMTC PUSANKOREATAN CANGC.LAI 422/03/201922/03/2019 - 22:00
 NORDCLAIREMALTATAN CANGBN_PH 122/03/201922/03/2019 - 14:00
 PHUOC LONG 06VIET NAMTAN CANGC.LAI 101/03/201301/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 10VIET NAMTAN CANGC.LAI 108/03/201308/03/2013 - 12:00
 PHUOC LONG 16VIET NAMTAN CANGC.LAI 113/07/201713/07/2017 - 20:00
 PHUOC LONG 18VIET NAMTAN CANGC.LAI 230/09/201630/09/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 20VIET NAMTAN CANGC.LAI 210/06/201610/06/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 22VIET NAMTAN CANGC.LAI 301/04/201601/04/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 24VIET NAMTAN CANGC.LAI 113/09/201613/09/2016 - 02:00
 PHUOC LONG 26VIET NAMTAN CANGC.LAI 212/05/201612/05/2016 - 04:00
 PHUOC LONG 28VIET NAMTAN CANGC.LAI 121/12/201621/12/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 30VIET NAMTAN CANGC.LAI 229/07/201629/07/2016 - 14:00
 PHUOC LONG 32VIET NAMTAN CANGC.LAI 321/09/201621/09/2016 - 08:00
 PHUOC LONG 34VIET NAMTAN CANGC.LAI 225/07/201625/07/2016 - 18:00
 SITC KAWASAKIHONGKONGTAN CANGC.LAI 722/03/201922/03/2019 - 19:30
 SITC SURABAYAHONGKONGTAN CANGBP7-CL22/03/201922/03/2019 - 14:00
 SM HOCHIMINHKOREATAN CANGC.LAI 522/03/201922/03/2019 - 17:30
 TAN CANG 04VIET NAMTAN CANGC.LAI 103/11/201803/11/2018 - 01:00
 TAN CANG 08VIET NAMTAN CANGC.LAI 227/07/201627/07/2016 - 19:00
 TAN CANG A1VIET NAMTAN CANGC.LAI 225/02/201925/02/2019 - 11:00
 TAN CANG A2VIET NAMTAN CANGC.LAI 114/03/201914/03/2019 - 12:00
 TAN CANG A3VIET NAMTAN CANGC.LAI 116/08/201616/08/2016 - 12:15
 TAN CANG A6VIET NAMTAN CANGC.LAI 201/10/201801/10/2018 - 17:00
 TAY NAM 19VIET NAMTAN CANGC.LAI 108/12/201509/12/2015 - 08:00
 WAN HAI 263SINGAPORETAN CANGC.LAI 122/03/201922/03/2019 - 07:30

Khu vực cảng: TAN CANG HIEP PHUOC

 JENNIFER PHAMVIET NAMTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0122/05/201822/05/2018 - 11:00
 TAN CANG A5VIET NAMTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0119/03/201919/03/2019 - 06:30
 THUAN THIENVIET NAMTAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0116/01/201818/01/2018 - 12:00

Khu vực cảng: TONG KHO XDNB

 MINH THUY 06VIET NAMTONG KHO XDNB3BSHELL22/03/201922/03/2019 - 09:00
 PETROLIMEX 08VIET NAMTONG KHO XDNB1AESSO21/03/201921/03/2019 - 03:00

Khu vực cảng: U X51

 BINH THUAN 01VIET NAMU X51U X5131/01/201912/02/2019 - 09:00
 BOURBON CALIMAVANUATUU X51X5120/03/201720/03/2017 - 17:00
 C339VIET NAMU X51X51 09/03/2019 - 03:00
 C340VIET NAMU X51X51 09/03/2019 - 03:00
 VINH KHANG 02VIET NAMU X51X5125/03/201725/03/2017 - 21:00