Kế hoạch điều động tàu ngày 24/01/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến đến VTThời gian rời VTTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* STARSHIP URSAMARSHALL ISLV7ZR223927172.197.2CONTAINER 1787C.LAI 500:0100:01TAN CANG A2,TAN CANG A1VITAMASSOAI RAP
2* ASL MERCURYLIBERIAA8WQ956900189.9910.0SAT THEP 29827K12C05:0013:00CSG 96,CSG 97,CSG 99AGE-LINES CO.,LTDSG-VT
3 STARSHIP AQUILAMARSHALL ISLV7IQ523541172.128.9CONTAINER 5912C.LAI 707:0007:00TAN CANG A2,TAN CANG A3TRANSIMEXSOAI RAP
4 PACIFIC OCEANPANAMAHO7529282882.164.0NIL NB-0407:3007:30 VITACO SAIGONLUỒNG HH SÔNG DỪA
5 HEUNG-A HOCHIMINHMARSHALL ISLV7TQ921816172.208.7CONTAINER 3510C.LAI 108:0008:00TAN CANG A3,TAN CANG A1VIETFRACHTSG-VT
6 MEKONG 8VIET NAMAG 24222367179.792.2CONTAINER 200BEN XL709:0009:00 GMD SHIPPINGLUỒNG HH SÔNG DỪA
7 PETROLIMEX 11VIET NAM3WUS40112175.979.5XANG DAU 296954BSHELL10:0012:00SEA BOXER/9122265,TIEN THANGVITACO SAIGONSOAI RAP
8 PRINCE RIVERVIET NAM3WZB210169.003.0NIL BO BANG10:0010:00 VITACO SAIGONLUỒNG HH SÔNG DỪA
9 EVER BALMYTAIWANBKLB37301211.908.5CONTAINER 8075BN_PH 113:3013:30TAN CANG A9,TAN CANG A5VICONSHIPSG-VT
10 WAN HAI 231SINGAPORES6EN921052191.457.5CONTAINER 2256C.LAI 313:3013:30TAN CANG A1,TAN CANG A3CTL MARITIMESOAI RAP
11 HANSA HOMBURGLIBERIAD5RH523350175.509.2CONTAINER 12016C.LAI 515:0015:00TAN CANG A5,TAN CANG A9ISS-GEMADEPTSG-VT
12 VEGA STARVIET NAMXVFR22035157.509.3CLINKER 20160B20NR15:0015:00PHUONG NAM 05,HOANG LOC 01VOSCOSG-VT
13 ROYAL AQUAKOREAD7RA13071128.607.8LAB 1450NEO VT16:00  OCEAN STAR CO,LTDSOAI RAP
14* ALISIOSPANAMA3EAT492777229.2014.1THAN 82500NEO VT17:00  LONG THANH CO.LTD 
15* VNL EXPLORERVIET NAMXVFC710725.195.0NIL BP3-HUNG THAI19:3019:30 VINA LOGISTICS CORPGÒ GIA
16* MYRSINIMARSHALL ISLV7CM682117228.9914.6THAN 77567BP3-HUNG THAI21:0023:00VNL EXPLORER,VNL VOYAGERSAI GON CUU LONGGÒ GIA
17* ALESSASINGAPORE9V58229017117.607.5DAU T.VAT 8000CALOFIC22:0022:00NGOC ANH,HUNG PHUC 19MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTDSOAI RAP
18* PHU LOC 05VIET NAMSG 8364135463.001.8NIL BO BANG23:0023:00 TU TUCLUỒNG HH SÔNG DỪA
Kế hoạch tàu rời cảng
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến rời SGTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* AMALIA CMALTA9HA333334129199.958.3CONTAINER 12930C.LAI 302:00TAN CANG A3,TAN CANG A9DOI TAC CHAN THATSG-VT
2* KENT TRADERLIBERIAD5UB534000199.009.5CONTAINER 6985C.LAI 402:00TAN CANG A1,TAN CANG A2GEMADEPTSG-VT
3* SABRE TRADERMALTA9HA489023439172.009.5CONTAINER 8692C.LAI 402:00TAN CANG A5,TAN CANG 04TAM CANG JSCSG-VT
4* BIEN DONG STARVIET NAM3WWN9108120.847.5CONTAINER 2484K12B04:00CSG 55,CSG 94VLCSG-VT
5* PHILIPPOS - MICHALISCYPRUS5BJE421718171.959.5CONTAINER 6000C.LAI 704:00TAN CANG A9,TAN CANG 01GEMADEPTSG-VT
6* OCEAN TAIGAPANAMA3EHZ612909120.005.9NIL TTD05:00HOANG LOC 01,HUNG PHUC 19THORESEN-VINAMASOAI RAP
7 TAY NAM 19VIET NAMSG5786241070.352.0CONTAINER 1211BEN XL706:00 TU TUCSOAI RAP
8 TIM-SLIBERIAD5TK944135222.527.1NIL C.LAI 510:30TAN CANG A5,TAN CANG A9VIETFRACHTSOAI RAP
9 TEERA BHUMSINGAPORE9VBE224238196.897.5NIL C.LAI 111:00TAN CANG A1,TAN CANG A3VINATRANSSG-VT
10 LONG PHU 20VIET NAMXVGX78804112.005.5NIL 3BSHELL13:00HAIVANSHIP 06,TIEN MINHPJTACO AGENTLUỒNG HH SÔNG DỪA
11 CAPE FLINTMARSHALL ISLV7KI820250170.158.3CONTAINER 5500BN_PH 116:30TAN CANG A2,TC-06S5 VIET NAM CO.,LTDSG-VT
12* STC HARMONYVIET NAM3WMP6540102.796.8GAO 4515B.TT817:00HOANG LOC 01,HOANG LOC 02VAN HAISOAI RAP
13* STARSHIP URSAMARSHALL ISLV7ZR223927172.199.5CONTAINER 12217C.LAI 518:00TAN CANG A2,TAN CANG A1VITAMASSG-VT
14* SINOTRANS BANGKOKHONGKONGVRQA824753171.999.1CONTAINER 16961C.LAI 421:30TAN CANG A5,TC-06S5 VIET NAM CO.,LTDSG-VT
15* STARSHIP AQUILAMARSHALL ISLV7IQ523541172.128.5CONTAINER 7625C.LAI 723:00TAN CANG A1,TAN CANG A2TRANSIMEXSG-VT
Kế hoạch tàu di chuyển
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậu TừVị trí neo đậu ĐếnGiờ dờiTàu laiĐại lýTuyến luồng
1 BITUMEN HIKARIPANAMA3FSO2447899.715.6NHUA DUONG 3194NEO VTLATACA07:30FALCON 08,FALCON 09IDC CO.,LTDLUỒNG HH SÔNG DỪA
2 STS PIONEERVIET NAM3WHP98742112.007.0XANG DAU 4262NEO VTVK10207:30FALCON 08,FALCON 09S.T.S COLUỒNG HH SÔNG DỪA
3 AULAC CONIFERVIET NAM3WMZ12665127.005.0NIL VK102NB-0210:00TIEN MINH,SEA BOXER/9122265VIETSEASG-VT
4 HAIAN MINDVIET NAM3WIK925793179.707.5NIL V2HL210:30SOWATCO 30,SOWATCO 36,KIM AN 04,KIM AN 06MARINA HCMSG-VT
5 DUONG DONG 17VIET NAMSG 783595654.433.2XANG DAU 785PVOIL 2BO BANG11:00 TU TUCSOAI RAP
6 PACIFIC OCEANPANAMAHO7529282882.164.0NIL NB-04AN PHU12:00HAIVANSHIP 06VITACO SAIGONSG-VT
7 PETROLIMEX 16VIET NAM3WZP39990183.227.0NIL 4BSHELLNEO VT12:00HAIVANSHIP 06,TIEN THANGVITACO SAIGONSOAI RAP
8 HAI NAM 68VIET NAM3WES302879.803.0NIL NB-123BSHELL14:00SEA BOXER/9122265VITACO SAIGONSG-VT
9 MORNING VINAFCOVIET NAMXVHH8721115.023.5NIL K15CB27B14:00KIM AN 02,KIM AN 08VINAFCO SAIGONSG-VT
10* KOTA AZAMSINGAPORES6BL23825182.839.4CONTAINER 4046C.LAI 4PL0319:00TAN CANG A1,TAN CANG A3,KIM AN 04,KIM AN 06S.G.N CO.,LTDSG-VT