Tin hoạt động

Thông báo khẩn về công tác chuẩn bị ứng phó sự cố bão thứ 14...

Chi tiết...

 

THÔNG BÁO (07 Tháng 11 2017 )

Kết quả xét tuyển viên chức Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh năm 2017 ...

CẬP NHẬT THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ CƠN BÃO THỨ 12(Damrey) (03 Tháng 11 2017 )

Triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-PCTT ngày 02/11/2017 của Ban chỉ huy Phòng... ...