Tin hoạt động

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh...

Chi tiết...

 

Chủ tịch Hội đồng APSN thăm và làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh. (23 Tháng 8 2017 )

Nhân dịp Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu vận tải biển... ...

Khen thưởng tập thể và cá nhân trong công tác tìm kiếm cứu nạn (01 Tháng 6 2017 )

Ngày 13/7/2017, thừa ủy quyền của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải TP.... ...