Tin hoạt động

Ngày 03/12/2018, tại hội trường trụ sở Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Buổi đối thoại doanh nghiệp năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng công tác thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng biển Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là thủ tục điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trên cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động hàng hải liên quan đến đầu tư, xây dựng, khai thác cảng biển.

Chi tiết...

 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải năm 2018 (11 Tháng 10 2018 )

Ngày 04/10/2018, tại hội trường cảng Tân Cảng Cát Lái, Cục Hàng hải Việt Nam đã... ...

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh và Chi cục Đăng kiểm số 6 (04 Tháng 9 2018 )

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng... ...