LỊCH TÀU KHÁCH, TÀU NHÀ HÀNG HOẠT ĐỘNG TUYẾN CỐ ĐỊNH TẠI CẢNG TÀU KHÁCH SÀI GÒN

1.  Lịch hoạt động tàu cánh ngầm

a.  Thời gian hoạt động.

- Lịch hoạt động vào các ngày trong tuần:

+ Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu: 08h00, 10h00, 12h00, 14h00, 16h30.

+ Từ Vũng Tàu về Tp. Hồ Chí Minh: 08h00, 10h00, 12h00, 14h00, 16h30.

Bổ sung thêm các chuyến vào ngày thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ:

+ Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu: 09h00.

+ Từ Vũng Tàu về Tp. Hồ Chí Minh: 15h00.

b.  Tuyến hoạt động: Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu và ngược lại.

2.  Lịch hoạt động tàu nhà hàng

a.  Thời gian hoạt động.

- Lịch hoạt động vào các ngày trong tuần:

+ Tàu Sài Gòn: từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

+ Tàu Đông Dương 25: từ 18h00 đến 22h00 hàng ngày.

+ Tàu Đông Dương 27: từ 18h00 đến 22h00 hàng ngày.

+ Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông: từ 18h00 đến 22h00 hàng ngày.

+ Tàu khách 42: từ 18h00 đến 22h00 hàng ngày.

- Lịch hoạt động bổ sung vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ:

+ Tàu Sài Gòn: từ 11h30 đến 14h00.

b.  Tuyến hoạt động.

- Tàu Sài Gòn: từ Cảng Sài Gòn đến cảng Bến Nghé và ngược lại.

- Tàu Đông Dương 25: Cảng Sài Gòn – cảng Bason – cảng VICT – cảng Sài Gòn.

- Tàu Đông Dương 27: Cảng Sài Gòn – cảng Bason – cảng VICT – cảng Sài Gòn.

- Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông: Cảng Sài Gòn – cảng Bason – cảng VICT – cảng Sài Gòn.

Khách 42: Cảng Sài Gòn – cảng Bason – cảng VICT – cảng Sài Gòn.