Hệ thống trợ giúp hàng hải (VTS) luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, được điều hành bởi Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng khai thác từ ngày 01/03/2012. Các trung tâm VTS được đặt tại địa chỉ số 1A Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và 112 Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu.
Hệ thống VTS hoạt động bởi các thiết bị AIS, RADAR, VHF, CCTV để theo dõi và giám sát việc hành hải của tàu thuyền. Trung tâm VTS hoạt động 24/24 với đội ngũ Giám sát viên/Điều hành viên có kinh nghiệm.

 

 1. Vùng hoạt động:
  Khu vực VTS được giớí hạn về phía Tây Bắc sông Sài gòn là đường thẳng cắt ngang sông tại mép rạch Thị Nghè phía hạ lưu; sông Đồng Nai là đường thẳng cắt ngang ngã ba sông Đồng Nai từ hai điểm nhô xa nhất của Tắc Thầy Bảy (cù lao Ông Cồn) và xã Long Trường; bao gồm tất cả vùng nước các Cảng thuộc khu vực Tp.HCM, và kéo dài về phía hạ lưu dọc theo sông Nhà Bè đến vĩ độ 10o37.7'N ;  dọc theo cả sông Lòng Tàu và nhánh Sông Dừa và trải dài dọc theo đường sông Sài Gòn - Vũng Tàu; sông Soài Rạp, luồng chạy tàu ở vịnh Gành Rái; khu vực neo ở Vũng tàu; đến đường giới hạn về phía biển của cung vòng tròn bán kính 12 hải lý với tâm là ngọn hải đăng Vũng Tàu.

 2. Đối tượng áp dụng:

  Nội quy này được áp dụng cho:

  1.         Tất cả các tàu thuyền nước ngoài.

  2.         Tất cả các tàu thuyền Việt Nam có trọng tải từ 500 DWT trở lên đối với tàu hàng, và có trọng tải từ 300 DWT trở lên đối với tàu chở hàng nguy hiểm (tàu dầu, tàu hóa chất,...).

  3.         Tàu cánh ngầm hoạt động trong vùng VTS

  4.         Tàu quân sự (xem xét lại vì hiện nay không điều chỉnh được tàu này)

  5.         Giám sát viên, điều hành viên VTS

  6.         Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Đồng Nai.

 3. Cơ quan quản lý nhà nước của hệ thống VTS:
  Cơ quan chủ quản của hệ thống VTS ở Việt Nam là Cục Hàng Hải Việt Nam.
  Cơ quan quản lý điều hành trung tâm VTS là Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh.
  Hệ thống VTS có hai trung tâm điều hành, gồm:

  Trung tâm 1:          Trụ sở: 1A Trương Đình Hợi, Quận 4 TPHCM.

                                      Tên gọi: Sài gòn VTC.

                                      Phạm vi điều hành: Vùng VTS 3 và Vùng VTS 4.

                                      Số điện thoại: 0839406373, Số fax: 0839404828.

  Trung tâm 2:          Trụ sở: 112 Hạ Long Thành phố Vũng tàu.

                                      Tên gọi: Vũng tàu VTC.

                                      Phạm vi điều hành: Vùng VTS 1 và Vùng VTS 2.

                                      Số điện thoại: 0643856803, Số fax: 0643510322

 4. Kênh liên lạc VHF

  Tàu thuyền phải duy trì liên lạc với các Trung tâm VTS trên các kênh VHF chỉ định như sau:

  -  Kênh trực là kênh 16.

  -  Trong phạm vi vùng VTS 1, 2:  kênh VHF chính thức là 06, kênh dự phòng là 12.

       -  Trong phạm vi vùng VTS 3, 4:  kênh VHF chính thức là 09, kênh dự phòng là 14.
 5. Vị trí báo cáo

  1.         Điểm báo cáo 1: Cung vòng tròn về phía biển bán kính 12 hải lý tính từ hải đăng Vũng tàu.

  2.         Điểm báo cáo 2: khu vực đón trả hoa tiêu.

  3.         Điểm báo cáo 3: Ngang phao 14 (đường vĩ tuyến 10031’14” N).

  4.         Điểm báo cáo 4: Tại ngã 3 giao cắt giữa sông Soài Rạp, sông Nhà bè, sông Lòng tàu, ngang phao 58 (đường vĩ tuyến 10043’30” N).

  5.         Điểm báo cáo 5: các tàu vào khu vực VTS từ các hướng khác.

       6.         Ngoài các điểm báo cáo trên, các tàu khi kết thúc hoặc bắt đầu tiến hành điều động phải báo cáo cho Trung tâm VTS.