1. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
  2. Hỗ trợ tàu thuyền hành hải nhằm đảm bảo an toàn cho tàu, cầu cảng, các công trình nổi trong khu vực VTS.
  3. Kiểm tra và giám sát tàu thuyền tình trạng của tàu thuyền bằng cách duy trì trao đổi thông tin chính xác giữa tàu và trung tâm VTS
  4. Giám sát điều phối hoạt động của tàu thuyền.
  5. Tuyên truyền pháp luật tới các phương tiện thủy tham gia giao thông, cũng như các cá nhân cơ quan hữu quan.

Ngoài ra, với sự ủy quyền của Giám đốc Cảng vụ:

  1. Trợ giúp hàng hải cho tàu theo yêu cầu
  2. Điều hành hệ thống thông tin, Thông báo hàng hải.