Hệ thống quản lý hành hải tàu biển VTS tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu được thiết lập và đi vào sử dụng từ năm 2000. Hệ thống này giúp tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước chuyên...