Tập tin đính kèm
Tải tập tin (SO DO LUONG DONG NAI.png)SO DO LUONG DONG NAI.png

I. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến luồng: 

   - Luồng 2 chiều
   - Độ sâu thiết kế -8,5m
   - Bề rộng đáy thiết kế 150m
   - Chiều dài tuyến luồng 9,5km
   
II. Chiều cao tĩnh không các công trình vượt sông:

    - Đường dấy điện Pleiku - Tân Định 500KV : 55m so với mực nước cao nhất

III. Các đoạn cạn: Cập nhật theo Thông báo hàng hải có liên quan gần nhất.