Hiện nay, tại khu vực vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh có các công trình ngầm vượt sông sau:

1. Đường ống xả thải khu vực rạch Thị Nghè

2. Hầm ngầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông - Đô thị thành phố quản lý. Vị trí: khu vực Mỹ Cảnh.

3. 02 Đường ống nước ngầm D1.200 vượt sông Sài Gòn do Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức quản lý. Vị trí: khu vực hạ lưu cầu ELF Gas (bảng cấm neo đậu về 2 phía thượng lưu và hạ lưu là 200m).

4. 02 Đường ống nước ngầm D600 vượt sông Sài Gòn do Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch quản lý. Vị trí: khu vực hạ lưu cầu ELF Gas (bảng cấm neo đậu về 2 phía thượng lưu và hạ lưu là 200m).

5. Đường ống nước ngầm vượt sông Soài Rạp do Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch quản lý. Vị trí: khu vực gần ngã ba sông Soài Rạp – Rạch Mương Chuối (bảng cấm neo đậu về 2 phía thượng lưu và hạ lưu là 300m).

6. 03 Cáp ngầm viễn thông vượt sông Soài Rạp do Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội quản lý. Vị trí: bến phà Bình Khánh (Hiệp Phước) - giữa phao luồng số 3 và phao neo tàu B. PM1; khu vực Rạch Mương Chuối, cách đường ống nước khoảng 50 về phía hạ lưu; khu vực bến đò An Thới Đông.

7. 02 đường ống Gas qua sông tại các vị trí:

-  Sông Soài Rạp: Khu vực hạ lưu phao luồng số 8, giữa 02 bến phao TT4 và TT5;

-  Sông Lòng Tàu (01 đường ống): Khu vực tiêu 54 và phao luồng số 55.

8. Đường ống nước làm mát thuộc nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 – ngang ngã ba sông Đồng Tranh.

STT TÊN CÔNG TRÌNH KHU VỰC VỊ TRÍ
1 Hầm Thủ Thêm Sông Sài Gòn Thượng lưu rạch Thị Nghè khoảng 300m
2 Cống xã thải Sông Sài Gòn Rạch Thị Nghè
3 Đường ống nước Φ 600 Sông Sài Gòn Hạ lưu rạch Cá Trê Nhỏ khoảng 210m
4 Đường ống nước Φ 1200 Sông Sài Gòn Hạ lưu rạch Cá Trê Nhỏ khoảng 230m
5 Đường cáp quang Sông Soài Rạp Hạ lưu Tắc sông Chà khoảng 500m
6 Đường ống nước Sông Soài Rạp Rạch Mương Chuối
7 Đường cáp quang Sông Soài Rạp Rạch Mương Chuối khoảng 50m
8 Đường ống Gas Sông Soài Rạp Hạ lưu sông Đông Điền khoảng 50m
9 Đường cáp quang Sông Soài Rạp Thượng lưu bến đò An Thới Đông
10 Đường ống Gas Sông Lòng Tàu Hạ lưu rách Chà Lá Lớn khoảng 250m