Tập tin đính kèm 425- TBHH - 17.5.2017 hạn chế lưu thông hoạt động hàng hải.pdf Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tên luồng: luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Căn cứ quy...
Tập tin đính kèm 86-TBHH-TCTBDATHHMN_1- Do sau khu nươc CL7 + Ben 2.200 DWT.pdf Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến tàu 30.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau: Tên...
Tập tin đính kèm 89-TBHH-TCTBDATHHMN_1 - TSKT luong Dong Nai.pdf   Đoạn luồng hàng hải từ mũi Đèn Đỏ đến rạch Ông Nhiêu: 1.1. Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải rộng 150m,...