Tập tin đính kèm 24-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf TBHH - Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01- Sông Gò Gia
Tập tin đính kèm 21A-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf TBHH - Về việc thi công cầu Bình Khánh trên sông Soài Rạp thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Bến Lức - Long Thành
Tập tin đính kèm 07-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf TBHH - Về việc thi công công trình thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao "T","K" luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải