Tập tin đính kèm Thôngbáogiahạn Gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc...
Ngày 07/9/2017, Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về Hàng hải và Biên phòng...
Tập tin đính kèm Thong Bao Tuyen Dung.pdf Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ...
Nhân dịp Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu vận tải biển và cảng biển – Xu thế và thách thức” (ngày 15-16/8/2017) và Phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Mạng lưới dịch...