Ngày 03/12/2018, tại hội trường trụ sở Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Buổi đối thoại doanh nghiệp năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng công...
Ngày 04/10/2018, tại hội trường cảng Tân Cảng Cát Lái, Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo...
Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày 16/5/2017 về bảo đảm an toàn, an ninh, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối...

Chuyên mục phụ