Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi năm 2015 và Kế hoạch số 257/CHHVN-AT&ANHH ngày 21/01/2015...
Ngày 16-11 hàng năm, thực hiện Kế hoạch số 4656/CHHVN-AT&ANHH ngày 04/11/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên truyền các nội dung về an toàn giao thông...

Chuyên mục phụ