Tập tin đính kèm Thongbaotuyendung (2).pdf Tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn - An ninh hàng hải; phòng Điều phối lưu thông hàng hải và Đại diện Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí...
Tập tin đính kèm Thôngbáođổitrụsở Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh
Tập tin đính kèm Thong bao tuyen dung.docx Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh   ...

Chuyên mục phụ