Tập tin đính kèm Thôngbáotriệutập Về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí...
Tập tin đính kèm Thôngbáogiahạn Gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc...
Ngày 07/9/2017, Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về Hàng hải và Biên phòng...
Tập tin đính kèm Thong Bao Tuyen Dung.pdf Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ...

Chuyên mục phụ