Nhân dịp Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu vận tải biển và cảng biển – Xu thế và thách thức” (ngày 15-16/8/2017) và Phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Mạng lưới dịch...
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 14/4/2017 của Đảng...
Ngày 26/5/2017, tại Thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã khai mạc giải bóng đá mini nam cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam khu...
Ngày 13/7/2017, thừa ủy quyền của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho tập thể thuyền viên tàu...

Chuyên mục phụ