Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 14/4/2017 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Được sự đồng ý của Đảng ủy Đảng bộ cơ sở Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM Chi bộ Thủ tục, Chi bộ Nội Chính, Chi bộ Nghiệp vụ và Chi bộ Điều hành VTS, Kỹ thuật đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các chi bộ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra cấp ủy để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.

Đại hội của các Chi bộ đều diễn ra nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao và thành công tốt đẹp; Đại hội đã đóng góp ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017 về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác xây dựng và phát triển Đảng, công tác lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể, đồng thời biểu quyết nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra cho chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Đại hội cũng đã lựa chọn được những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết nhất vào cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Bí thư đảng ủy, Giám đốc cơ quan biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Bí thư đảng ủy, Giám đốc cơ quan đã có những chỉ đạo, kết luận nhằm định hướng hoạt động cho các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 trong đó đặc biệt ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Các Chi bộ phải tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trên cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh: “việc đổi mới, nâng cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình và công tác đào tạo, tự đào tạo. Chủ trọng phát triển đảng từ nguồn là các ĐVTN ưu tú. Ngoài ra, Đồng chí cũng yêu cầu các đảng viên đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành các Chi bộ, các đảng viên phải nâng cao hơn nữa tinh thần gương mẫu, đây không chỉ là niềm vinh hành mà còn phải chủ động hơn nữa trong việc tự ý thức rèn luyện, phấn đấu, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm công tác, nâng cao trình độ chính trị lẫn chuyên môn để có đủ năng lực cùng cấp ủy khóa mới hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Một số hình ảnh Đại hội của các Chi bộ:

Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ

Đại hội Chi bộ Nội chính

Đại hội Chi bộ Thủ tục

Đại hội Chi bộ Điều hành VTS, Kỹ thuật