Ngày 07/9/2017, Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về Hàng hải và Biên phòng giai đoạn 2014 - 2017 và ký mới Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Đến tham dự Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp về phía Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chíinh có đồng chí Nguyễn Hải Nam – Giám đốc, đồng chí Ngô Quang Hưng – Phó giám đốc, đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh – Phó giám đốc, đồng chí Trương Minh Trí – Phó giám đốc cùng lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đại diện Hiệp Phước trực thuộc Cảng vụ. Về phía Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM có đồng chí Tô Danh Út – Đại tá, Chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Xuân Lịch – Chính ủy cùng các đồng chí trong Bộ chỉ huy, Trưởng phòng, Ban tham mưu vá các đồng chí Trạm trưởng các đồn Biên phòng trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Cảng vụ thống nhất ký Quy chế phối hợp cùng đ/c Tô Danh Út – Đại tá, Chỉ huy trưởng BĐBP Tp. HCM

Với cùng mục đích tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng hải với mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Ngày 26/4/2014, Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy Biện phòng đã thống nhất ký ban hành Quy chế phối hợp giữa 02 đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng.

Sau hơn 03 năm kể từ ngày triển khai, Quy chế phối hợp giữa 02 đơn vị đã đạt được những thành quả quan trọng như các bên đã tổ chức trực ban 24/24 để tiếp nhận trao đổi kịp thời thông tin an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và phòng ngữa ô nhiễm môi trường. Tiến hành phối hợp kiểm tra, giám sát 43.856 lượt tàu biển nước ngoài và tàu Việt Nam xuất nhập cảnh, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn 12 vụ, chữa cháy 3 vụ, đánh giá an ninh 171 bến cảng, bến phao; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch 11 đợt đối với dự án nạo vét xã hội hóa, 02 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật, 02 đợt tuần tra trên sông, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện neo đậu và làm hàng tại cảng và khoảng hơn 30 – 40 đợt kiểm tra đột xuất hằng năm theo từng giai đoạn, vụ việc cụ thể. Ngoài ra, hai đơn vị đã tổ chức triển khai 69 lượt bắt giữ tàu biển trong đó 35 lượt bắt giữ theo quyết định của tòa án và 34 lượt thả tàu biển.

Quy chế phối hợp là cơ sở để các bên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị

Tại hội nghị các đơn vị đã tích cực, thẳng thắn đánh giá những thành quả tích cực, khả quan đã đạt được cũng như nhận xét khách quan các hạn chế và những khó khăn vẫn còn tồn tại trong thời gian qua để kịp thời khắc phục thông qua báo cáo công tác phối hợp, các bài tham luận và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Để từ đó, Hội nghị đã thống nhất ký mới Quy chế phối hợp trên tinh thần chỉnh sửa bổ sung để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như chức năng, nhiệm vụ của 02 đơn vị trong đó chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt các quy định của pháp luật; tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để triển khai toàn diện Cơ chế một cửa quốc gia, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…