Ngày 01/3/2018, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc triển khai nghiệm vụ năm 2018 của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.


Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì hội nghị

Tham dự Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt; đại diện các phòng chuyên môn Cục HHVN; Giám đốc các Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai. Về phía Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc, các Phó giám đốc cùng lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đại diện Hiệp Phước, trạm Cát Lái trực thuộc Cảng vụ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Cảng vụ đã báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh với những nội dung chính như công tác: Góp ý xây dựng văn bản pháp luật; tổ chức hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính; công tác vận hành và khai thác hệ thông VTS, tình hình giao thông khu vực sau cảng Cát Lái.

Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận biểu dương các kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác của Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2017 và đồng ý về mặt chủ trương các đề xuất của Cảng vụ. Bên cạnh đó, Cục trưởng tiếp tục yêu cầu Cảng vụ cũng như các phòng ban giúp việc của Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong Năm 2018 trong đó đặc biệt tập trung vào các mục tiêu quan trọng như: Công tác xây dựng cơ bản của trụ sở cơ quan; công tác kiện toàn bộ máy hoạt động của Cảng vụ theo đúng Thông tư 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016; công tác đào tạo, đào tạo lại và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức nhằm tinh gọn bộ máy nhưng đảm bảo trình độ chuyên môn và thời gian, sức khỏe làm việc; kiểm tra thực hiện đảm bảo môi trường cảng biển tại các dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải, khu vực tránh bão…

Cũng tại buổi họp, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang cũng gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh khi được tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam phân công kiêm nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh.