Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1775/QCPH-CHHVN-A67 ngày 29/4/2016 giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Bảo vệ Chính trị V trong việc bảo đảm an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố cho các cảng biển quốc tế trong ngành hàng hải. Ngày 13 tháng 4 năm 2018, tại Chi cục Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục chống khủng bố -Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống khủng bố cho các doanh nghiệp cảng biển, bến phao hoạt động trong khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có Đại táHồ Văn Mười -Phó cục trưởng Cục chống khủng bố, Bộ công an, ông Võ Duy Thắng - Trưởng phòng an toàn an ninh hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Hải Nam -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Ban (Bộ phận) An ninh cảng biển và Cán bộ An ninh cảng biển của tất cả 57 bến cảng, bến phao trong khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hải Nam nêu cao tầm quan trọng, vai trò của các bến cảng, bến phao trong công tác đánh giá an ninh cảng biển nhằm phát hiện các mối đe dọa an ninh trong đó có mối đe dọa về khủng bố để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạchan ninh cảng biển bao gồm các quy trình,các biện pháp an ninh phòng ngừa,ứng phóhiệu quả với các mối đe dọa an ninh đảm bảo an toàn cho các bến cảng, bến phao.

Ông Nguyễn Hải Nam phát biểu Khai mạc Hội nghị

Ông Hồ Văn Mười chia sẻ về tình hình an ninh trong khu vực và trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn và những thách thức trong công tác phòng chống khủng bố.

Đại tá – Phó Cục trưởng Hồ Văn Mười phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Cục chống khủng bố đã hướng dẫn các đại biểu tham dự Hội nghị cách thức nhận diện chất nổ, hóa chất tiền chất nổ, vật liệu nổ tự chế, các phương thức bọn khủng bố hay sử dụng để thực hiện âm mưu khủng bố, các tình huống khủng bố và cách xử lý. Các đại biểu được xem video toàn cảnh diễn tập về chống khủng bố tại Đà nẵng, tình huống giả định và phương thức ứng phó.

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, ông Võ Duy Thắng cũng chia sẻ về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Bộ luật ISPS, xu hướng tình hình cướp biển ở khu vực, đồng thời tóm tắt một số điểm chính trong công tác an ninh của các cảng biển trên cả nước và nhấn mạnh tầm quan trọng của các cảng biển trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh trong giao thương hàng hải.

Ông Võ Duy Thắng chia sẻ tình hình an ninh cảng biển, tàu biển

Bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hải Nam đề nghị các đại biểu áp dụng các kiến thức về phòng chống khủng bố thu hoạch được qua Hội nghị vào thực tiễn công tác an ninh của Doanh nghiệp, tổ chức huấn luyện phổ biến cho các nhân viên an ninh, rà soát lại Kế hoạch an ninh, bổ sung các biện pháp an ninh cần thiết để ứng phó hiệu quả với các tình huống khủng bố có thể xảy ra nhằm bảo đảm an toàn cho các bến cảng, bến phao nói riêng và vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh nói chung.