Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-CVHHTPHCM ngày 13/3/2018 của Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh về việc truyển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018, ngày 25/5/2018, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp cùng Biên phòng cửa khẩu cảng Tp. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an Tp. Hồ Chí Minh, Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, đường thủy nội địa đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh.

Các lực lượng làm Lễ ra quân

Lúc 08h00 ngày 25/5/2018, gần 30 “tuyên truyền viên” cùng 5 ca nô đã tập trung tại Bến cano Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại quận 7 làm Lễ ra quân. Địa điểm tuyên truyền sẽ được thực hiện trên các sông Nhà Bè, Lòng Tàu, Đồng Tranh, Tắt Cua, Tắt Ông Cu - Tắt Bài, Sông Gò Gia. Dọc đường đi, hầu hết các chủ phương tiện thủy nội địa, các hộ dân hoạt động đăng đáy trên tuyến luồng đều được các tuyên truyền viên hướng dẫn, phổ biến về đảm bảo an toàn hàng hải, đường thủy nội địa.

 

Các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền

 

Các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền

Ngoài ra, các chủ phương tiện còn được tặng áo phao, các tài liệu liên quan đến hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa…

 

Tuyên truyền và tặng áo phao đến các hộ đóng đăng, đáy cá trên luồng lòng tàu

Mục đích của hoạt động này nhằm góp phần xây dựng hành vi văn hóa giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho người và phương tiện hoạt động trong khu vực, bảo vệ tài sản của Nhà nước, nhân dân, góp phần phòng ngừa tai nạn, sự cố xảy ra. Giảm thiểu các sự cố về báo hiệu hàng hải do va chạm của phương tiện thủy nội địa…

 

Tuyên truyền và tặng áo phao đến các hộ đóng đăng, đáy cá trên luồng sông Đồng Tranh

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn trực tiếp của đoàn công tác, các thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện và ngư dân nắm bắt được một số thông tin mới về pháp luật hàng hải, đường thủy nội địa để chấp hành nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, tăng sự hiểu biết, nhận thức khi tham gia giao thông trên luồng hàng hải.