Căn cứ quy định tại Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển, Cảng vụ Hàng hải...
Ngày 02/02/2015, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật đã đến dự và phát biểu...